Arbetsrätt 1


Arbetsrätten och då främst anställningstryggheten och kollektivavtalens roll har diskuterats och debatterats åtskilligt under senare år.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

15 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Det vardagliga arbetet inom organisationerna har samtidigt i allt större utsträckning delegerats. Många har fått arbetsuppgifter som inbegriper att tolka och tillämpa arbetsrättsliga regler. Samtidigt har det blivit viktigt även för andra befattningshavare att ha grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område.

Genom en högre kunskapsnivå kan många konfliktsituationer som rör anställningen, kollektivavtal, medbestämmande m.m. lösas redan på arbetsplatsen. Arbetsrätt 1 behandlar de grundläggande arbetsrättsliga begreppen, den arbetsrättsliga lagstiftningen och kollektivavtalsrätten. Dag två innehåller en genomgång och viss för-djupning inom anställningsformerna och anställningsskyddet inklusive arbetsdomstolens praxis på området.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Arbetstagarbegreppet
  • Kollektivavtal – formkrav, rättsverkan och tolkning
  • Medbestämmandelagen – förhandlings- och informationsskyldighet, tolkningsföreträde, vetorätt, medbestämmandeavtal m.m.
  • Anställningsavtalet och LAS/LOA
  • Uppsägning av anställning – saklig grund, omplacering, personliga skäl, arbetsbrist m.m.

 

FÖRELÄSARE

Advokat Tom Johansson, Hamilton Advokatbyrå
Professor Birgitta Nyström, Lunds universitet

 

Målgrupp

Alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor och behöver ökad kunskap om arbetsrätt eller är i behov av en repetition av regelverken.


Klicka här för program

Dag 1

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-12.15
Inledning - kursens innehåll
- En bakgrund till dagens arbetsrätt
- Arbetstagarbegreppet Förenings- och förhandlingsrätt
- Vad regleras och varför?
- Kollektivavtalet
- Ursprung
- Kollektivavtalet som regleringsform
- Formkrav, rättsverkan och tolkning


(12.15-13.15 Lunch)

13.15-17.00 Kollektivavtalet (forts.)
- Medbestämmandelagen -MBL
- Primär förhandlingsskyldighet
- Information
- Tolkningsföreträde
- Vetorätt
- Medbestämmandeavtal
- Arbetstvister
- Påföljder
- Tvisteförhandlingar
- Rättegång
- Avtalstvister -strejk och lockout

Dag 2

08.00 Kaffe och smörgås


08.30-12
.00 Anställningsavtalet
- Tillkomst
- Innehåll
- Upphörande
- Anställningsavtalet och LAS/LOA
- Anställningsformer
- Information om villkor
- Övergång av verksamhet


(12.00-13.00 Lunch)

13.00-16.00 ca Anställningsavtalet och LAS/LOA (forts.)
- Uppsägning av anställning
- Sakliga grundbegrepp
- Omplacering
- Personliga skäl
- Arbetsbrist - turordning
- Tvister och preskription

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 13,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen