Arbetsrätt 1, 2 dagar - Malmö

Arbetsrätten och då främst anställningstryggheten och kollektivavtalens roll har diskuterats och debatterats åtskilligt under senare år.

Kursbeskrivning

Det vardagliga arbetet inom organisationerna har samtidigt i allt större utsträckning delegerats. Många har fått arbetsuppgifter som inbegriper att tolka och tillämpa arbetsrättsliga regler. Samtidigt har det blivit viktigt även för andra befattningshavare att ha grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område.

Genom en högre kunskapsnivå kan många konfliktsituationer som rör anställningen, kollektivavtal, medbestämmande m.m. lösas redan på arbetsplatsen. Arbetsrätt 1 behandlar de grundläggande arbetsrättsliga begreppen, den arbetsrättsliga lagstiftningen och kollektivavtalsrätten. Dag två innehåller en genomgång och viss fördjupning inom anställningsformerna och anställningsskyddet inklusive arbetsdomstolens praxis på området.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Arbetstagarbegreppet
  • Kollektivavtal – formkrav, rättsverkan och tolkning
  • Medbestämmandelagen – förhandlings- och informationsskyldighet, tolkningsföreträde, vetorätt, medbestämmandeavtal m.m.
  • Anställningsavtalet och LAS/LOA
  • Uppsägning av anställning – saklig grund, omplacering, personliga skäl, arbetsbrist m.m.

Vänligen observera att kursen hålls i Malmö. Vill du gå kursen i Stockholm, klicka här.

Föreläsare

Advokat Tom Johansson, Hamilton Advokatbyrå
Professor Birgitta Nyström, Lunds universitet

Målgrupp

Alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor och behöver ökad kunskap om arbetsrätt eller är i behov av en repetition av regelverken.

Klicka här för program

Kursprogram

DAG 1 - 18/9: 08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och frukost
09:00 - 12:15
Inledning - kursens innehåll
12:15 - 13:15
Lunch
13:15 - 17:
Kollektivavtalet
DAG 2 - 19/9: 08:00 - 08:30
Kaffe och smörgås
08:30 - 12:00
Anställningsavtalet
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 16:00
Anställningsavtalet och LAS/LOA forts.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 13,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.