Arbetsrätt 3 (2 dagar)

Arbetsrätt 3 är en fördjupningskurs på 2 dagar inom det arbetsrättsliga området. Kursen behandlar även ett urval av specifika arbetsrättsliga frågor såsom yttrandefrihet och integritet samt arbetsrätten vid sjukdom. Varmt välkommen!

15-16 september  |  13,5 kurstimmar  |  Stockholm

Arbetsrätt

Kursbeskrivning

Under kursen utvecklas många av de frågor som behandlas under Arbetsrätt 1 och 2. Deltagande förutsätter därför praktisk erfarenhet samt förkunskaper motsvarande Arbetsrätt 1 och 2.

Kursen behandlar bland annat:

  • Yttrandefrihet och integritet
  • Rättstvister
  • Anställningsbeslutets juridik
  • Arbetsrätten vid inhyrning
  • Sysselsättningsgrad och arbetstidens förläggning
  • Arbetsrätten vid sjukdom

Föreläsare

Birgitta Nyström, professor vid Lunds universitet
Annika Elmér, advokat vid EmpLaw Advokater
Erik Danhard, advokat och partner vid Kanter Advokatbyrå
Anders Nordström, partner vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och andra jurister, ombudsmän och andra fackliga funktionärer, personalchefer och personaladministratörer m.fl. Deltagarna förväntas ha mycket goda kunskaper inom arbetsrättens område.

Digital kurs?

Kursen kan komma att genomföras digitalt, beroende på rådande omständigheter.

Vad andra säger

Väldigt nöjd, ser stora möjligheter att använda informationen på en gång i arbetet.

Erika, Universitetsjurist

Utmärkta föreläsare

Michael, Biträdande förhandlingschef

Klicka här för program

Kursprogram

Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:30
Nyheter inom den europeiska arbetsrätten

Föreläsare: Birgitta Nyström

10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:00
Nyheter inom den europeiska arbetsrätten, forts.
Föreläsare: Birgitta Nyström
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:30
Yttrandefrihet och integritet
Föreläsare: Anders Nordström
14:30 - 14:50
Kaffepaus
14:50 - 16:30
Rättstvister
Föreläsare: Anders Nordström
Dag 2
08:00 - 08:30
Kaffe med smörgås
08:30 - 10:15
Anställningsbeslutets juridik
Föreläsare: Erik Danhard
10:15 - 10:30
Kaffepaus
10:30 - 12:15
Arbetsrätten vid inhyrning
Föreläsare: Erik Danhard
12:15 - 13:15
Lunch
13:15 - 15:00
Sysselsättningsgrad och arbetstidens förläggning
Föreläsare: Erik Danhard
15:00 - 17:00
Arbetsrätten vid sjukdom
Föreläsare: Annika Elmér
Dölj program

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 13,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.