Arbetsrätt 2


Arbetsrätt 2 är en 3-dagars fördjupningskurs som behandlar dels nyheter och pågående utredningar på arbetsrättens område, dels ett urval av specifika arbetsrättsliga områden där man idag möter tillämpningsproblem.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

19 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Under kursen utvecklas många av de frågor som behandlas under Arbetsrätt 1 och deltagande förutsätter därför praktisk erfarenhet samt förkunskaper motsvarande Arbetsrätt 1.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Nyheter och trender på arbetsrättens område
  • Anställningsskyddet och de personliga skälen
  • Diskrimineringslagarna
  • Lönen och löneskyddet
  • Turordningskretsar och begreppet tillräckliga kvalifikationer
  • Arbetsrättsliga problem vid övergång av verksamhet

 

FÖRELÄSARE

Arbetsrättsjurist Lars Bäckström, Almega
Advokat Erik DanhardHamilton Advokatbyrå
Advokat, Anders Nordström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Advokat Ulrika Runelöv, Elmzell Advokatbyrå

 

Målgrupp

Advokater, jurister, ombudsmän och andra fackliga företrädare, personalchefer och personalfunktionärer samt till andra som önskar förbättra eller uppdatera sina kunskaper i arbetsrätt. Kursen förutsätter att deltagarna har praktisk erfarenhet samt förkunskaper motsvarande Arbetsrätt 1. 


Klicka här för program

Dag 1

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-10.00 Nyheter och trender på arbetsrättens område

Anders Nordström


(10.00-10.20 Kaffe)

10.20-11.20 Anställningsformer - anställningsavtalets ingående och innehåll
Ulrica Runelöv


11.20-12.00 Anställningsformer - anställningsavtalets ingående och innehåll

Ulrica Runelöv


(12.00-13.00 Lunch)

13.00-14.30 Anställningsavtalets ingående och innehåll, forts. - anställningsskyddet och de personliga skälen, - några problemområden
Ulrica Runelöv

(14.30-14.45 Kaffe)


14.45-17.00 Diskrimineringslagarna
- EU-rättens inflytande - lag om diskriminering
Lars BäckströmDag 2

08.30-09.00 Kaffe och smörgås


09.00-10.10 Lönen och löneskyddet - kvittning, justering,
löneavdrag - kollektivavtalets löneskydd

Erik Danhard


(10.10-10.30 Kaffe)

10.30-15.45 Speciella problem vid turordning, turordningskretsar, begreppet tillräckliga kvalifikationer
Erik Danhard


Kollektivavtalsrätt, bundenhet, rättsverkningar,
gränsdragningsfrågor

Erik Danhard


(Inklusive lunch 12.30-13.30 och fika 14.45-15.00)


15.45-16.45 Perspektiv på den svenska arbetsrätten, nyare/viktig praxis.
 
Erik Danhard

 


Dag 3

08.30-09.00 Kaffe och smörgås


09.00-10.00 Medinflytande
Lars Bäckström


(10.00-10.20 Kaffe)

10.20-11.30 Lojalitetsplikt, företagshemligheter och
konkurrensklausuler
 
Anders Nordström


(11.30-12.30 Lunch)

12.30-14.15 Speciella arbetsrättsliga problem vid företagsöverlåtelse eller annan övergång av verksamhet
Anders Nordström


(14.15-14.40 Kaffe)

14.40-16.00 ca Aktuella frågor/frågestund
Anders Nordström, Erik Danhard, Ulrica Runelöv

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 21 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se
Anmäl dig till kursen 15/5 - 2018 Anmäl dig till kursen 6/11 - 2018