Arbetsrätt 2019

Nyhetsdagen Arbetsrätt 2019 genomförs för 24:e året i rad och uppdaterar dig om nyheter och aktuella frågeställningar om det rättsliga området. Välkommen på utbildning!

Nytt datum för nästa års nyhetsdag kommer till hösten.  Kontakta vjs@vjs.se för frågor eller intresseanmälan.

Arbetsrätt

Kursbeskrivning

Varmt välkommen till vår årliga nyhetsdag Arbetsrätt 2019!

Nyhetsdagen genomförs i år för 24:e gången. Under dagen får du lyssna till flertal av Sveriges ledande experter inom arbetsrätt.

Efter en gemensam inledning genomförs parallella seminarier. Deltagarna väljer det seminarium som passar honom eller henne bäst och kan utforma sitt personliga program efter eget önskemål och intresseinriktning. 

Föreläsare

Erik Danhard, advokat på Hamilton Advokatbyrå
Anders Nordström, advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Martin Agell, advokat, Agell Advokatbyrå
Johan Sundberg, delägare, DLA Piper
Johan Thörn, advokat, DLA Piper
Sophie Thörne, arbetsrättschef, SKL
Bo Ericson, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
Henric Askförbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
Julia DeMarinis Giddings, processförare, Diskrimineringsombudsmannen
Josefina Yalo, processförare, Diskrimineringsombudsmannen
Jenny Welander Wadström, advokat, Advokatbyrån Roschier
Victoria Bergholtz, advokat, Advokatbyrån Roschier
Marie Nordström, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd
Karin Lundin, förbundsjurist, Sveriges ingenjörer

Målgrupp

Arbetsrättsdagen är VJS årligen återkommande nyhets- och kunskapsdag för arbetsrättsjurister, advokater, personalchefer, personalhandläggare, ombudsmän och andra som arbetar med arbetsrätt och arbetsrättsliga frågor.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm, 09:00 - 16:30 (registrering 08:30)

Vad andra säger

Ett bra upplägg med aktuella arbetsrättsfrågor. Jag håller mig uppdaterad!

Carina

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:50
Nyheter och trender
Anders Nordström
09:50 - 10:50
Aktuella rättsfall
Erik Danhard
10:50 - 11:00
Kaffepaus
11:00 - 12:00
Välj något av följande pass:
 • A1 
  Konkurrensklausuler och kundklausuler - En lägesrapport
  Martin Agell
 • A2 
  Arbetsgivarorganisationen och den fackliga organisationen – hur påverkar Dataskyddsförordningen (GDPR) organisationernas arbete
  Johan Sundberg och Johan Thörn
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Välj något av följande pass:
 • B1
  Religionsfrihet i arbetslivet
  Sophie Thörne och Erik Danhard
 • B2 
  Den nya visselblåsarlagen - centrala delar av den nya regleringen
  Bo Ericson och Henric Ask
14:10 - 15:00
Välj något av följande pass:
 • C1

  Nya diskrimineringsavgöranden på arbetsrättens område
  Josefina Yalo och Julia DeMarinis Giddings

 • C2

  Svensk Arbetsrätt i internationella koncerner
  -Vilka skyldigheter har svenska bolag som ingår i internationella koncerner och hur ska man bedöma arbetstagare som jobbar på globala positioner inom bolaget?
  - Hur bedöms exempelvis en anställd som inte har en ledande position i det anställande bolaget, men som har ett omfattande globalt ansvar inom koncernen, vad gäller frågan om LAS är tillämplig?
  - Vilket ansvar har ett svenskt bolag i förhållande till fackförbunden i samband med ett beslut som tas av ett utländskt moderbolag?


  Jenny Welander Wadström och Victoria Bergholtz

15:00 - 15:30
Kaffepaus
15:30 - 16:30
Sexuella trakasserier på arbetsplatsen rättspraxis och lagstiftning
 Marie Nordström och Karin Lundin
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.