Arbetsrätt 2020

Nyhetsdagen genomförs för 25:e året i rad och uppdaterar dig om nyheter och aktuella frågeställningar om det rättsliga området. Välkommen!

1 april  |  6,5 kurstimmar  |  Stockholm

Beskrivning

Varmt välkommen till vår årliga nyhetsdag Arbetsrätt 2020!

Nyhetsdagen genomförs i år för 25:e gången. Under dagen får du lyssna till flertal av Sveriges ledande experter i arbetsrätt.

Efter en gemensam inledning genomförs parallella seminarier. Deltagarna väljer det seminarium som passar bäst och kan därefter utforma sitt personliga program efter eget önskemål och intresseinriktning.

Moderatorer

Erik Danhard, advokat och partner på Kanter Advokatbyrå
Anders Nordström, advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Övriga talare

Uppdateras löpande.

Målgrupp

Arbetsrättsdagen är VJS årliga återkommande nyhets- och kunskapsdag för arbetsrättsjurister, advokater, personalchefer, personalhandläggare, ombudsmän och andra som arbetar med arbetsrätt och arbetsrättsliga frågor.

Plats

Centralt i Stockholm

Vad andra säger

Ett bra upplägg med aktuella arbetsrättsfrågor. Jag håller mig uppdaterad!

Carina

Klicka här för program

Kursprogram

Förra årets program:
08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 09:50

Nyheter och trender

09:50 - 10:50
Aktuella rättsfall
10:50 - 11:00
Kaffepaus
11:00 - 12:00
Välj något av följande pass:
 • A1 
  Konkurrensklausuler och kundklausuler - En lägesrapport

 • A2 
  Arbetsgivarorganisationen och den fackliga organisationen – hur påverkar Dataskyddsförordningen (GDPR) organisationernas arbete

12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Välj något av följande pass:
 • B1
  Religionsfrihet i arbetslivet

 • B2 
  Den nya visselblåsarlagen - centrala delar av den nya regleringen

14:10 - 15:00
Välj något av följande pass:
 • C1

  Nya diskrimineringsavgöranden på arbetsrättens område

 • C2

  Svensk Arbetsrätt i internationella koncerner
  -Vilka skyldigheter har svenska bolag som ingår i internationella koncerner och hur ska man bedöma arbetstagare som jobbar på globala positioner inom bolaget?
  - Hur bedöms exempelvis en anställd som inte har en ledande position i det anställande bolaget, men som har ett omfattande globalt ansvar inom koncernen, vad gäller frågan om LAS är tillämplig?
  - Vilket ansvar har ett svenskt bolag i förhållande till fackförbunden i samband med ett beslut som tas av ett utländskt moderbolag?

15:00 - 15:30
Kaffepaus
15:30 - 16:30
Sexuella trakasserier på arbetsplatsen rättspraxis och lagstiftning
16:30
Nyhetsdagen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.