Arbetsrättsliga förhandlingar

Under kursen kommer vi noggrant gå igenom förutsättningarna för den allmänna förhandlingsskyldigheten enligt 10 § Medbestämmandelagen (MBL), arbetsgivarens skyldighet att begära förhandling enligt 11 och 13 §§ MBL och medverkande i förhandlingar.
Välrenommerade föreläsare  | 6,5 kurstimmar  |  Grundläggande kurs med praktiskt inslag

Kursbeskrivning

Inom arbetsrättens område finns omfattande skyldigheter att förhandla vare sig man har kollektivavtal eller inte. Skyldigheten gäller för såväl arbetsgivare som arbetstagarorganisationer och är skadeståndssanktionerad. Kursen är på grundläggande nivå och vi kommer att noggrant gå igenom förutsättningarna för den allmänna förhandlingsskyldigheten enligt 10 § MBL, arbetsgivarens skyldighet att begära förhandling enligt 11 och 13 §§ MBL och medverkande i förhandlingar. Vi går även igenom förberedelse och genomförande av förhandlingen såsom arbets- och tidsplaner, protokoll, tystnadsplikt och editionsskyldighet samt förhandlingens avslutande. Även regelsystemet för lönetvister, överläggningar enligt lagen om anställningsskydd och annan arbetsrättslig lagstiftning kommer att beröras.

Därefter genomförs praktiskt arbete i grupper då det ges möjlighet att skapa planer och dokument som kan användas i det dagliga arbetet. Det praktiska arbetet syftar till att ge material att använda direkt efter kursen. 

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

 • Förhandlingsskyldighet enligt MBL
 • Förhandling innan arbetsgivarens beslut
 • Andra förhandlingar och tidsfrister
 • Tvisteförhandlingar
 • Medverkande och genomförande
 • Praktiskt om genomförandet
 • Arbets- och tidsplan
 • Problem och möjligheter

Föreläsare

Kristina Ahlström är advokat på Ahlström Advokat AB. Kristina har mångårig erfarenhet av området och av arbete med arbetsrättsliga frågor vid olika myndigheter.

Roine Johansson är arbetsrättsjurist på Almegas arbetsrättsenhet och arbetar i dag huvudsakligen med arbetsrättsliga processer och rådgivning till företag.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personalchefer, HR-handläggare och fackliga förtroendemän, ny inom området eller i behov av uppdatering.

Vad andra säger

"Jag är mycket nöjd med kursen. Bra och intressant föreläsning i ett ämne som annars är rätt omfattande och rörigt. Bra att föreläsarna också tog med exempel från egna erfarenheter."

Louise, HR Advisor

Klicka här för program

Kursprogram

08.30 - 09.00
Registrering, kaffe och smörgås
09.00 - 10.00
Förhandlingsskyldighet enligt MBL
 • Den allmänna förhandlingsskyldigheten
 • Förhandlingsvägran
10.00 - 11.00
Förhandling innan arbetsgivarens beslut inkl. kaffepaus
 • Arbetsgivarens skyldighet att påkalla
 • När arbetstagarorganisationen kan påkalla förhandling
 • Lokala och centrala förhandlingar
11.00 - 12.00
Andra förhandlingar och tidsfrister
 • Tvisteförhandlingar
 • Tidsfrister
 • Förhandlingar enligt andra lagar än MBL
12:00 - 13:00
Lunch
13.00 - 14.00
Medverkande och genomförande
 • Ledighet och ersättning för facklig verksamhet
 • Vem kan företräda part
 • Fullmakt och behörighet
 • Planering och tidsperspektiv
14.00 - 15.00
Praktiskt om genomförandet
 • Avsluta en förhandling
 • Protokoll
 • Tystnadsplikt
 • Editionsplikt
 • Förhandlingsteknik och etik
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15.15 - 15.45
Praktiskt arbete i grupp
 • Arbets- och tidsplan
 • Dokument
 • Problem och möjligheter
15.45 - 16.30
Genomgång och diskussion
16.30
Avslutning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika samt boken "Kollektivavtal".

Kurstimmar

Kursen omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.