Arbetsrättsliga förhandlingar

Under kursen kommer vi noggrant gå igenom förutsättningarna för den allmänna förhandlingsskyldigheten enligt 10 § Medbestämmandelagen (MBL), arbetsgivarens skyldighet att begära förhandling enligt 11 och 13 §§ MBL och medverkande i förhandlingar.

Kursbeskrivning

Inom arbetsrättens område finns omfattande skyldigheter att förhandla vare sig man har kollektivavtal eller inte. Skyldigheten gäller för såväl arbetsgivare som arbetstagarorganisationer och är skadeståndssanktionerad. Under kursen kommer vi att noggrant gå igenom förutsättningarna för den allmänna förhandlingsskyldigheten enligt 10 § MBL, arbetsgivarens skyldighet att begära förhandling enligt 11 och 13 §§ MBL och medverkande i förhandlingar. Vi går även igenom förberedelse och genomförande av förhandlingen såsom arbets- och tidsplaner, protokoll, tystnadsplikt och editionsskyldighet samt förhandlingens avslutande. Även regelsystemet för lönetvister, överläggningar enligt lagen om anställningsskydd och annan arbetsrättslig lagstiftning kommer att beröras.

Därefter genomförs praktiskt arbete i grupper då det ges möjlighet att skapa planer och dokument som kan användas i det dagliga arbetet. Det praktiska arbetet syftar till att ge material att använda direkt efter kursen. 

Föreläsare

Kristina Ahlström är advokat på Ahlström Advokat AB. Kristina har mångårig erfarenhet av området och av arbete med arbetsrättsliga frågor vid olika myndigheter.

Roine Johansson är arbetsrättsjurist på Almegas arbetsrättsenhet och arbetar i dag huvudsakligen med arbetsrättsliga processer och rådgivning till företag.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personalchefer, HR-handläggare och fackliga förtroendemän, ny inom området eller i behov av uppdatering.

Vad andra säger

"Jag är mycket nöjd med kursen. Bra och intressant föreläsning i ett ämne som annars är rätt omfattande och rörigt. Bra att föreläsarna också tog med exempel från egna erfarenheter."

Louise, HR Advisor

Klicka här för program

Kursprogram

08.30 - 09.00
Registrering, kaffe och smörgås
09.00 - 10.00
Förhandlingsskyldighet
10.00 - 11.00
Förhandling innan arbetsgivarens beslut
11.00 - 12.00
Medverkande och genomförande
12:00 - 13:00
Lunch
13.00 - 14.00
Praktiskt om genomförandet
14.00 - 14.30
Andra förhandlingar
14.30 - 15.30
Praktiskt arbete i grupp
15.30
Genomgång och diskussion
16.30
Avslutning

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika samt boken "Kollektivavtal".

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.