Arbetsrättsliga förhandlingar


Inom arbetsrättens område finns omfattande skyldigheter att förhandla vare sig man har kollektivavtal eller inte. Skyldigheten gäller för såväl arbetsgivare som arbetstagarorganisationer och är skadeståndssanktionerad.

Boka kurs

Kurstillfällen

Kursen hålls centralt i Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Under kursen kommer vi att noggrant gå igenom förutsättningarna för den allmänna förhandlingsskyldigheten enligt 10 § MBL, arbetsgivarens skyldighet att begära förhandling enligt 11 och 13 §§ MBL och medverkande i förhandlingar. Vi går även igenom förberedelse och genomförande av förhandlingen såsom arbets- och tidsplaner, protokoll, tystnadsplikt och editionsskyldighet samt förhandlingens avslutande. Även regelsystemet för lönetvister, överläggningar enligt lagen om anställningsskydd och annan arbetsrättslig lagstiftning kommer att beröras.

Därefter genomförs praktiskt arbete i grupper då det ges möjlighet att skapa planer och dokument som kan användas i det dagliga arbetet. Det praktiska arbetet syftar till att ge material att använda direkt efter kursen.

 

föreläsare

Advokat Kristina Ahlström, Ahlström Advokat AB
Arbetsrättsjurist Roine Johansson, Almega

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till personalchefer, HR-handläggare och fackliga förtroendemän, ny inom området eller i behov av uppdatering.


PROGRAM

08.30 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 10.00
  
Förhandlingsskyldighet
- Den allmänna förhandlingsskyldigheten
- Förhandlingsvägran


10.00 11.00 
Förhandling innan arbetsgivarens beslut
- Arbetsgivarens skyldighet att påkalla
- När arbetstagarorganisationen kan påkalla förhandling
- Lokalaoch centrala förhandlingar
- Tvisteförhandlingar


11.00 12.00 
Medverkande och genomförande

- Ledighet och ersättning för facklig verksamhet
- Vem kan företräda part
- Fullmakt och behörighet
- Planering och tidsperspektiv
- Tidsfrister


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 14.00 Praktiskt om genomförandet
- Avsluta en förhandling
- Protokoll
- Tystnadsplikt
- Editionsplikt
- Förhandlingsteknik och etik


14.00 - 14.30 Andra förhandlingar

- Uppsägning
- Rehabilitering
- Lönetvist


14.30 - 15.30 Praktiskt arbete i grupp

- Arbets- och tidsplan
- Dokument
- Problem och möjligheter


(Kaffepaus ca kl. 14.50)


15.30 Genomgång och diskussion


16.30 Avslutning

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch, kaffe samt boken "Kollektivavtal".

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen