Arbetsrättsprocessen – att processa i arbetsrättsliga tvister

Kursen tillgodoser praktikers behov av fördjupad kunskap om den arbetsrättsliga processen med utgångspunkt i skillnaderna mellan civilprocess och den arbetsrättsliga modellen. Välkommen!

1 december  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Lanseringserbjudande | Våren blir digital!

25% på vårens kurser (innan sommaren). Ange kod: vår25

20% på höstens kurser (efter sommaren till årsskiftet). Ange kod: höst20

LÄS MER HÄR

Kursbeskrivning

Speciella tvistlösningssystem för arbetsrättsliga tvister finns i många länder och så även här i Sverige. Vi har en speciell lagstiftning och även en särskild domstol, Arbetsdomstolen, som ofta är såväl första som sista instans samt prejudikatinstans. Den som processar i arbetsrättsliga frågor måste ha god kännedom om de materiella arbetsrättsliga reglerna och de speciella tillämpningsproblem som ofta uppstår i praktiken.

Under kursen Arbetsrättsprocessen – att processa i arbetsrättsliga tvister reder vi ut skillnaderna och ger dig en genomgång om ämnet.

Kursen behandlar bland annat:

 • Frågan om vad som skiljer arbetsrättsprocessen mot "vanlig" process/konfliktlösning?
 • Tvister gällande lagen om anställningsskydd (LAS)
 • Vanliga yrkanden
 • Kollektivavtalstvister
 • Bevisbörderegler; speciellt om diskrimineringstvister
 • Preklusion och preskription
 • Den bakomliggande svenska modellen
 • EU-rättens inverkan; utfyllnad, rättssäkerhetsgarantier
 • Processen vid tingsrätt
 • Arbetsdomstolens behörighet
 • Utformning och ändring av talan
 • Fasta skiljenämnder
 • Medling
 • Skiljeförfarande ad hoc 

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister inom organisationerna, advokater och bolagsjurister men även till andra som arbetar eller kommer i kontakt med arbetsrättsprocesser. Kursen förutsätter grundkunskaper om den svenska civilprocessen och om de arbetsrättsliga reglerna.

Föreläsare

Tom Johansson, advokat och delägare, Advokatbyrån Hamilton
Erik Danhard, advokat partner, Kanter Advokatbyrå

Plats

Centralt i Stockholm
09:00 - 17:00 (registrering 08:30)

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:45
Förmiddagens program inkl. kaffepaus

Översiktligt - de relevanta reglerna

 • Vad skiljer arbetsrättsprocessen mot "vanlig" process/konfliktlösning?

Den typiska arbetsrättsliga talan

 • Tvister gällande LAS
 • Vanliga yrkanden
 • Kollektivavtalstvister
 • Andra tvister

Materiella processregler

 • Preklusion och preskription
 • Bevisbördesregler; speciellt om diskrimineringstvister.
12:45- 13:45
Lunch
13:45- 16:30
Eftermiddagens program inkl. kaffepaus

Processen

 • Processen vid tingsrätt
 • AD:s behörighet
 • Förhandlingskravet
 • Utformning och ändring av talan

Alternativ tvistelösning

 • Skiljeförfananden i arbetstvister
 • Skiljeavtalet

Frågor och kursavslut

16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.