Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten

Kursen ger dig en genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal och den praxis som utvecklats i domstol.

11 juni  |  6 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Att navigera rätt bland de många arbetsrättsliga tidsfristerna är inte lätt, men nödvändigt för den som sysslar med arbetsrätt. Det gäller oavsett om du är förhandlare på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan, om du har hand om personalfrågor i ett företag, om du är förbundsjurist, advokat med uppgiften att företräda en arbetstagare eller en arbetsgivare i en arbetsrättslig tvist. Det krävs goda kunskaper för att rättsförluster skall kunna undvikas i rättstvister.

Vi har med vår bok ”Preskription i arbetsrätten” skapat en handledning som ger en god vägledning i de svåra avsnitten i det arbetsrättsliga regelverket om preskription. Boken är med andra ord både karta och lots på preskriptionens farleder i syfte att undvika kostsamma grundstötningar. Vi kommer att använda boken som kursmaterial. 

Under kursen får du en grundläggande genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal och den praxis som utvecklats i domstol.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Allmänt om systemet för konfliktlösning på svensk arbetsmarknad och förhållandet mellan regler i lag, avtal, förhandlingar mm
 • Viktiga begrepp om preskription och var regler om preskription finns som har betydelse för arbetsrättsliga krav
 • Allmän preskription enligt preskriptionslagen
 • Preskriptionsregler i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och i kollektivavtal rent allmänt
 • Preskriptionsregler i lagen om anställningsskydd (LAS) och i annan arbetsrättslig lag såsom semesterlagen, diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen m.m.
 • Dessutom behandlas frågor rörande preskriptionsinvändning, en tvists identitet och förlängd tidsfrist enligt Arbetsdomstolens rättspraxis
 • Regler och principer angående preskription inom Europarätten 

Föreläsare

Bo Ericson har som ombud erfarenhet från arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar.

Stellan Gärde är jurist och författare till boken "Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning".

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, jurister, ombudsmän och andra fackliga företrädare, personalchefer och personalfunktionärer.

Plats

Centralt i Stockholm, 08:30 - 16:00

Vad andra säger

Bra kursinnehåll med karismatiska föreläsare som lyckades fånga och hålla ens uppmärksamhet på ett bitvis lagtekniskt och komplicerat rättsområde

Gabriel, Förbundsjurist

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
 Pass I
 • Allmänt om systemet för konfliktlösning på svensk arbetsmarknad och förhållandet mellan regler i lag, avtal, förhandlingar mm
 • Var finns reglerna om preskription inom arbetsrätten
 • Viktiga begrepp
 • Preskriptionsregler i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och i kollektivavtal rent allmänt
10:00 - 10:15
Kaffepaus
10:15 - 12:00
Pass II
 • Fortsättning på preskriptionsregler i MBL och kollektivavtal
 • Preskriptionsregler i lagen om anställningsskydd (LAS)
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:30
Pass III
 • Fortsättning preskriptionsregler i LAS
 • Beräkning av tidsfrister enligt lagen om lagstadgad tid
 • Frågor rörande preskriptionsinvändning, en tvists identitet och förlängd tidsfrist enligt Arbetsdomstolens rättspraxis
 • Preskriptionsregler i preskriptionslagen
14:30 - 14:45
Kaffepaus
14:45 - 16:00
Pass IV
 • Diskrimineringslagen
 • Preskriptionsregler i annan arbetsrättslig lag såsom
  - semesterlagen
  - förmånsrättslagen,
  - föräldraledighetslagen mm
 • Regler och principer angående preskription inom europarätten såsom
  - Europakonventionens regler och EU:s principer med avseende på svenska preskriptionsregler
 • Att tänka på
16:00
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch, fika samt boken "Preskription i arbetsrätten" av Bo Ericson och Stellan Gärde.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar
6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.