Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten


En genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal och den praxis som utvecklats i domstol

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Att navigera rätt bland de många arbetsrättsliga tidsfristerna är inte lätt men nödvändigt för den som sysslar med arbetsrätt. Detta gäller oavsett om du är förhandlare på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan, eller har hand om personalfrågor i ett företag eller om du är förbundsjurist eller advokat med uppgiften att företräda en arbetstagare eller en arbetsgivare i en arbetsrättslig tvist. Det krävs goda kunskaper för att rättsförluster skall kunna undvikas i rättstvister.

Vi har med vår bok ”Preskription i arbetsrätten” försökt skapa en handledning som ger en god vägledning i de svåra avsnitten i det arbetsrättsliga regelverket om preskription. Boken är m.a.o. både karta och lots på preskriptionens farleder i syfte att undvika kostsamma grundstötningar. Vi kommer att använda boken som kursmaterial. 

Kursen innefattar en grundläggande genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal och den praxis som utvecklats i domstol.

 

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Allmänt om systemet för konfliktlösning på svensk arbetsmarknad och förhållandet mellan regler i lag, avtal, förhandlingar mm;
  • Viktiga begrepp om preskription och var regler om preskription finns som har betydelse för arbetsrättsliga krav;
  • Allmän preskription enligt preskriptionslagen
  • Preskriptionsregler i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och i kollektivavtal rent allmänt;
  • Preskriptionsregler i lagen om anställningsskydd (LAS) och i annan arbetsrättslig lag såsom semesterlagen, diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen mm.;
  • Dessutom behandlas frågor rörande preskriptionsinvändning, en tvists identitet och förlängd tidsfrist enligt Arbetsdomstolens rättspraxis;
  • Regler och principer angående preskription inom europarätten

 

föreläsare

Bo Ericson har som ombud erfarenhet från arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar.

Stellan Gärde, jurist och författare till boken "Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning". 

 

MÅLGRUPP

Advokater, jurister, ombudsmän och andra fackliga företrädare, personalchefer och personalfunktionärer.

 

Klicka här för program

08.30–09.00  Registrering, kaffe och smörgås


09.00–10.00   Pass I
Presentation                                                                                     

 Disposition

1. Allmänt om systemet för konfliktlösning på svensk arbetsmarknad och förhållandet mellan regler i lag, avtal, förhandlingar mm 

2. Var finns reglerna om preskription inom arbetsrätten

3. Viktiga begrepp

4. Preskriptionsregler i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och i kollektivavtal rent allmänt


10.15–12.00  Pass II

Fortsättning på preskriptionsregler i MBL och kollektivavtal 

5. Preskriptionsregler i lagen om anställningsskydd (LAS)


13.00–14.30  Pass III

Fortsättning preskriptionsregler i LAS 

6. Beräkning av tidsfrister enligt lagen om lagstadgad tid

7. Frågor rörande preskriptionsinvändning, en tvists identitet och förlängd tidsfrist enligt Arbetsdomstolens rättspraxis

8. Preskriptionsregler i preskriptionslagen


14.45–16.00  Pass IV

9. Diskrimineringslagen

10. Preskriptionsregler i annan arbetsrättslig lag såsom

  • semesterlagen,
  • förmånsrättslagen,
  • föräldraledighetslagen mm

11. Regler och principer angående preskription inom europarätten såsom Europakonventionens regler och EU:s principer med avseende på svenska preskriptionsregler

12. Att tänka på

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen