Barnkonventionen som svensk lag


Barnrättighetsutredningen har lämnat ett betänkande som innebär att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2018. Denna kurs belyser vad det innebär att barnkonventionen blir svensk lag och hur arbetet på myndigheter kan anpassas.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

4 500 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Barnrättighetsutredningen har lämnat ett betänkande som innebär att barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2018. Detta kommer i sin tur att innebära att myndigheter behöver vidta en rad kompetensstärkande åtgärder för att möta kraven i den nya barnskyddslagstiftningen och därigenom förverkliga barnens rättigheter enligt barnkonventionen

På kursen ges en förståelse för vad det konkret innebär att barnkonventionen blir svensk lag och hur arbetet på myndigheter kan anpassas så att verksamheten svarar mot de nya kraven från lagstiftaren.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Barnrättsutredningens förslag
  • Fördjupade perspektiv på barnkonventionen
  • Nya krav på myndigheter för att ta tillvara på barnets bästa

 

MÅLGRUPP

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom myndigheter och skolor.

 

fÖRELÄSARE

Jan Melander - bakgrund som hovrättsjurist och arbetar för närvarande med undervisning på polisutbildningen vid polishögskolan i Stockholm.

 

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-11.00 Presentation av Barnrättsutredningens betänkande 11.00-12.30 Barnkonventionens innehåll och betydelse(12.30-13.30 Lunch)


13.30-15.00 Fördjupade perspektiv på barnkonventionen


(15.00-15.30 Kaffe)


15.30-16.00 Att kvalitetssäkra ett barnperspektiv i den egna verksamheten

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch och kaffe. 

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontaktperson

Selcuk Ünlü
vjs@vjs.se

Boka kursen