Barnkonventionen som svensk lag

Förenta nationernas barnkonvention blir lag i Sverige. Lagen innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen.

Kursbeskrivning

Riksdagen har beslutat att Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Detta kommer i sin tur att innebära att myndigheter behöver vidta en rad kompetensstärkande åtgärder för att möta kraven i den nya lagstiftningen och därigenom förverkliga barnens rättigheter enligt barnkonventionen.

På kursen ges en förståelse för vad det konkret innebär att Barnkonventionen blir svensk lag och hur arbetet på myndigheter och skolor kan anpassas så att verksamheten svarar mot de nya kraven från lagstiftaren.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Barnrättsutredningens förslag
  • Den nya lagen
  • Fördjupade perspektiv på Barnkonventionen
  • Ett barnrättsbaserat synsätt - vad är det?
  • Nya krav på myndigheter för att ta tillvara på barnets bästa

Föreläsare

Jan Melander har en bakgrund som hovrättsjurist och arbetar för närvarande med undervisning på polisutbildningen vid polishögskolan i Stockholm. Han har även mångårig erfarenhet av juridisk utbildning i konstitutionell rätt dit Barnkonventionen hör.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till alla verksamheter där barn är berörda. Till dig som till exempel arbetar inom myndighet och skola.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10.00
Presentation av Barnrättsutredningens betänkande
10:00 - 12:30
Barnkonventionens innehåll och betydelse
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:00
Ett barnrättsbaserat synsätt - vad är det?
15:00 - 15:30
Kaffe
15:30 - 16:30
Att kvalitetssäkra ett barnperspektiv i den egna verksamheten

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.