Bodelningsförrättaruppdraget ur ett praktiskt perspektiv – dödsfall, skilsmässa, upplösning av samboförhållande


Kursen ger en genomgång av det regelsystem som är tillämpligt vid det praktiska genomförandet av bodelningar efter äktenskapsskillnad, uppbrutna samboförhållande och dödsfall.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Under kursen behandlas och analyseras reglerna för bodelningsförrättaruppdraget (i huvudsak 17 kap. ÄktB). Dessutom sker en genomgång av de materiella frågor som uppkommer vid tvistelösning i samband med bodelning. Den teoretiska redovisningen kompletteras med praktiska exempel. 


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Bodelningsförrättaruppdragets omfattning
 • Handläggning, sammanträden, protokoll, "materiell processledning"
 • Bouppteckning och edgång
 • Bevisning och prejudiciella frågor
 • Tvångsbodelning
 • Klander av bodelning
 • Huvudavsnitten i egendomsordningen
 • Föravtal
 • Samäganderätt
 • Värdering
 • Andelsberäkning och lottläggning
 • Jämkningsreglerna
 • Bodelning av enskild egendom?
 • Andra vanliga frågeställningar som uppstår i samband med bodelning

 

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister, jurister på juristbyråer och på banker eller i försäkrings-bolag, till verksamma på begravningsbyråer och till andra som arbetar i verksamhet där bo-delningsfrågor uppkommer.


Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Pass 1
- Anordnande av dödsboförvaltningen
- Förordnande av boutredningsman
- Uppdragets omfattning
- Handläggningen
- Utredning – bevisning

(kaffe)

- Mellanbeslut
- Bouppteckning – Ed
- Avtal – Tvångsskifte
- Klander

(12.00-13.00 Lunch)

13.00 Pass 2
- Egendomsordningen
- Särskilda frågor
- Rådighetsinskränkningarna
- Äktenskapsförord – Föravtal
- Samägande

(kaffe)

- Sambo
- Värdering
- Andelsberäkning
- Lottläggning
- Jämkning

17.00 ca Kursen avslutas

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen