Bodelningsförrättaruppdraget

Kursen ger en genomgång av det regelsystem som är tillämpligt vid det praktiska genomförandet av bodelningar efter äktenskapsskillnad, uppbrutna samboförhållande och dödsfall.

Kursbeskrivning

Under kursen behandlas och analyseras reglerna för bodelningsförrättaruppdraget (i huvudsak 17 kap. ÄktB). Dessutom sker en genomgång av de materiella frågor som uppkommer vid tvistelösning i samband med bodelning. Den teoretiska redovisningen kompletteras med praktiska exempel. 

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Bodelningsförrättaruppdragets omfattning
 • Handläggning, sammanträden, protokoll och  "materiell processledning"
 • Bouppteckning och edgång
 • Bevisning och prejudiciella frågor
 • Tvångsbodelning
 • Klander av bodelning
 • Huvudavsnitten i egendomsordningen
 • Föravtal
 • Samäganderätt
 • Värdering
 • Andelsberäkning och lottläggning
 • Jämkningsreglerna
 • Bodelning av enskild egendom?
 • Andra vanliga frågeställningar som uppstår i samband med bodelning

Föreläsare

Theddo Rother-Schirren är advokat och har varit verksam på allmänpraktiserande advokatbyrå och är numera verksam enbart inom området ekonomisk familjerätt huvudsakligen som bodelningsförrättare vid bodelning och boutredningsman vid dödsboförvaltning.

Johan Schüldt är advokat och universitetslektor i civilrätt vid Stockholms Universitet, med specialinriktning på ekonomisk familjerätt.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, jurister på juristbyråer, banker och försäkringsbolag, till verksamma på begravningsbyråer samt till andra som arbetar i verksamhet där bodelningsfrågor uppkommer.

Plats

Svea konferens, Holländargatan 10, Stockholm

Vad andra säger

Jag tycker att kursen var mycket bra. Bra med information, bra handfasta råd. Roliga föreläsare. Fick svar på många frågor beträffande handläggningen

Sanna, Advokat, familjerätt och brottmå

Kursen var mycket välordnad, lärorik och praktisk!

Charlotte, Advokat

Den var bra och jag tyckte det var proffsiga föreläsare

Sigrun

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:30
 • Anordnande av dödsboförvaltningen

 • Förordnande av boutredningsman

 • Uppdragets omfattning

 • Handläggningen

 • Utredning – bevisning

10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:00
 • Mellanbeslut

 • Bouppteckning – Ed

 • Avtal – Tvångsskifte

 • Klander

12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
 • Egendomsordningen

 • Särskilda frågor

 • Rådighetsinskränkningarna

 • Äktenskapsförord – Föravtal

 • Samägande

15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 17:00
 • Sambo

 • Värdering

 • Andelsberäkning

 • Lottläggning

 • Jämkning

ca 17:00
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.