Bodelningsförrättaruppdraget

Kursen ger en genomgång av det regelsystem som är tillämpligt vid det praktiska genomförandet av bodelningar efter äktenskapsskillnad, uppbrutna samboförhållande och dödsfall.

Kursbeskrivning

Under kursen behandlas och analyseras reglerna för bodelningsförrättaruppdraget (i huvudsak 17 kap. ÄktB). Dessutom sker en genomgång av de materiella frågor som uppkommer vid tvistelösning i samband med bodelning. Den teoretiska redovisningen kompletteras med praktiska exempel. 

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Bodelningsförrättaruppdragets omfattning
 • Handläggning, sammanträden, protokoll, "materiell processledning"
 • Bouppteckning och edgång
 • Bevisning och prejudiciella frågor
 • Tvångsbodelning
 • Klander av bodelning
 • Huvudavsnitten i egendomsordningen
 • Föravtal
 • Samäganderätt
 • Värdering
 • Andelsberäkning och lottläggning
 • Jämkningsreglerna
 • Bodelning av enskild egendom?
 • Andra vanliga frågeställningar som uppstår i samband med bodelning

Föreläsare

Theddo Rother-Shirren och Johan Schüldt

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister, jurister på juristbyråer och på banker eller i försäkrings-bolag, till verksamma på begravningsbyråer och till andra som arbetar i verksamhet där bo-delningsfrågor uppkommer.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:00
Pass 1
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 17:00
Pass 2
17:00
Avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.