Bolagsstämma – aktuella frågor, centrala regler och det praktiska genomförandet


Det är en rad pusselbitar som måste falla på plats för en lyckad bolagsstämma. Denna praktiskt inriktade kurs syftar till att ge deltagarna en praktisk genomgång av de centrala reglerna som omgärdar en bolagsstämma för såväl noterade som icke-noterade bolag.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Regelverket kring hur och när en bolagsstämma ska sammankallas och hur den ska genomföras har under en rad år blivit alltmer omfattande och komplext. Planeringsarbetet har bland annat därför blivit alltmer krävande, liksom uppgiften att leda stämman. För många bolag, inte bara de noterade, är årsstämman också ett viktigt marknadsföringstillfälle. Det är därför av central betydelse att stämman genomförs inte bara på ett regelmässigt korrekt sätt, utan också på ett praktiskt och professionellt sätt. Det är helt enkelt många olika pusselbitar som måste falla på plats för en lyckad bolagsstämma.

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna en genomgång av de centrala reglerna som omgärdar bolagsstämman för bolag med såväl noterade som icke-noterade aktier. Kursen har en påtagligt praktisk inriktning där föreläsarna går igenom de olika moment som krävs inför, under och efter en bolagsstämma. Huvudfokus kommer att ligga på frågor kring årsstämman, men även vissa frågor som föranleds av en extra bolagsstämma kommer att tas upp.

 

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Kallelsens innehåll
  • Aktieägares initiativrätt
  • Minoritetsskyddsregler
  • Närvarorätten
  • Nyheter och aktuella frågor på området
  • Dagordningspunkterna
  • Stämmoförhandlingarna
  • Beslutsfattandet
  • Efterarbetet
  • Klander av stämmobeslut

 

FÖRELÄSARE

Kursföreläsare är Urban Båvestam, advokat på Westermark Anjou och Svante Johansson, adjungerande professor och docent. Tidigare advokat på Linklaters Advokatbyrå

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till såväl bolagsjurister, ekonomichefer och andra som har att svara för stämmans planering och praktiska genomförande, som advokater och biträdande jurister som agerar rådgivare i samband med stämman eller ska agera ordförande på stämman. Programmet passar även för revisorer och rådgivare med uppdrag inom det området.

 

Klicka här för program

08:30-09:00  Registrering, kaffe och smörgås

09:00-09:15  Inledning

09:15-12:00  Förmiddagens program omfattar bl.a.:
- Kallelsens innehåll
- Aktieägares initiativrätt
- Minoritetsskyddsregler
- Närvarorätten
- Nyheter och aktuella frågor på området

(Kaffepaus ca 10:15)


(12:00-13:00 Lunch)


13:00-16:30  Eftermiddagens program omfattar bl.a.:
- Dagordningspunkterna
- Stämmoförhandlingarna
- Beslutsfattandet
- Efterarbetet
- Klander av stämmobeslut

(Kaffepaus ca 14:30)


16:30-17:00  Avslutning med frågor och sammanfattning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning. 

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se