Bolagsstämma

Vad krävs för en lyckad bolagsstämma? Kursen hjälper dig att få alla pusselbitar på plats när det kommer till regelverket kring bolagsstämman samt går igenom de olika moment som krävs inför, under och efter en bolagsstämma. Varmt välkommen!

5 februari (2020)  |  7 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Vad krävs för att genomföra en lyckad bolagsstämma? Regelverket kring bolagsstämman har på senare år blivit alltmer komplext för hur och när en bolagsstämma ska sammankallas och genomföras. Planeringsarbetet har av bland annat den anledningen blivit alltmer krävande, liksom uppgiften att leda stämman. Årsstämman är också ett viktigt marknadsföringstillfälle för många bolag, inte bara de noterande. Det är därför av central betydelse att stämman förutom att den genomförs på ett regelmässigt korrekt sätt, också genomförs under trevliga former som gör att bolagets aktieägare känner sig väl mottagna.

Därav är det många olika pusselbitar som måste falla på plats för att genomföra en lyckad bolagsstämma. Kursens syfte är därmed att sätta dessa bitar på plats och ge en genomgång av de centrala regler som omgärdar bolagsstämman. Kursen leds av erfarna Urban Båvestam och Svante Johansson som ger en påtagligt praktisk inriktning på kursen där de går igenom de olika moment som krävs inför, under och efter en bolagsstämma. Kursens huvudfokus kommer ligga på årsstämman i ett noterat bolag, men även vissa frågor som föranleds av en extra bolagsstämma kommer att adresseras.

Kursen behandlar bland annat:

 • Kallelsens innehåll
 • Aktieägares initiativrätt
 • Minoritetsskyddsregler
 • Närvarorätten
 • Nyheter och aktuella frågor på området
 • Dagordningspunkterna
 • Stämmoförhandlingarna
 • Beslutsfattandet
 • Efterarbetet
 • Klander av stämmobeslut

Föreläsare

Urban Båvestam, advokat vid Westermark Anjou
Svante Johansson, docent i civilrätt, Juridiska fakulteten i Stockholm

Målgrupp

Kursen riktar sig till såväl bolagsjurister, ekonomichefer och andra som har att svara för stämmans planering och praktiska genomföranden, som advokater och biträdande jurister som agerar rådgivare i samband med stämman eller ska agera ordförande på stämman. Programmet passar även för revisorer och rådgivare med uppdrag inom det området.

Plats

Centralt i Stockholm,, 09:00-17:00 (registrering 08:30)

Vad andra säger

Intressant och lärorik kurs, med lagom fördelning under dagen

Cajsa, CFO

Roliga anekdoter och värdefull information. Stämmoordförande perspektivet var ett bra inslag.

William

Engagerade, kunniga, och trevliga föreläsare.

Martin, Bolagsjurist

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:15
Inledning
09:15 - 12:00
Förmiddagens program inkl. kaffepaus
 • Kallelsens innehåll
 • Aktieägares initiativrätt
 • Minoritetsskyddsregler
 • Närvarorätten
 • Nyheter och aktuella frågor på området
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 16:30
Eftermiddagens program inkl. kaffepaus
 • Dagordningspunkterna
 • Stämmoförhandlingarna
 • Beslutsfattandet
 • Efterarbetet
 • Klander av stämmobeslut
16:30 - 17:00
Avslutning, frågor och sammanfattning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.

Ladda ner kursblad

Ladda ner kursblad här