Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag


Att ansvara för funktionen för regelefterlevnad (compliance) i ett finansiellt företag har aldrig varit mer utmanande.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Regelströmmen från EU kräver ständiga förändringar av företagens interna regelverk. I flera av de nya regelverken lyfts kontrollfunktionernas roll och ansvar fram ännu tydligare än tidigare. Men vilken kontrollfunktion ska egentligen göra vad? Och hur ska compliancefunktionen kunna känna sig komfortabel med sin insats ifråga om företagets regelefterlevnad?

Denna fullspäckade kursdag ger vi praktisk vägledning om hur compliancefunktionen kan organisera sitt dagliga arbete och vi diskuterar vad som kan förväntas av en compliance officer i olika slags krislägen. Vi visar hur en riskanalys görs i praktiken och ger konkreta exempel på tillsynsmyndighetens förväntningar på utformningen av kontroller och rapporter.

Några av kursens programpunkter:

  • Compliance roll i den interna kontrollmiljön
  • Arbetsmetodik - riskinventering och complianceplanering
  • Rapportering och ansvar
  • Outsourcing, regtech, mm.


MÅLGRUPP

Kursen vänder sig främst till ansvariga eller anställda inom compliancefunktionen i finansiella företag samt konsulter som arbetar med complianceuppdrag eller som kan komma att göra det.

Föreläsare

Advokat Marie Friman, Apriori Advokatbyrå.
Advokat Cecilia Salaj Wennerholm, Apriori Advokatbyrå.


Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.00 Compliance roll i den interna kontrollmiljön

10.00-10.30 Arbetsmetodik – riskinventering och complianceplanering

10.30-11.00 Internt regelverk, utbildning och kontrollverksamhet

11.00-12.00 Rapportering och ansvar

(12.00-13.00 Lunch)

13.00-13.30 Outosurcing

13.30-14.00 Regtech

14.00-14.30 Nyheter från FI

14.30-15.30 Fika och gruppövning intressekonflikter

15.30-16.30 Gästföreläsare Head of compliance från finansiellt företag

16.30-17 Avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Deltagarna får intyg efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen