Compliance

Att ansvara för funktionen för regelefterlevnad (compliance) i ett finansiellt företag har aldrig varit mer utmanande.

Kursbeskrivning

Regelströmmen från EU kräver ständiga förändringar av företagens interna regelverk. I flera av de nya regelverken lyfts kontrollfunktionernas roll och ansvar fram ännu tydligare än tidigare. Men vilken kontrollfunktion ska egentligen göra vad? Och hur ska compliancefunktionen kunna känna sig komfortabel med sin insats ifråga om företagets regelefterlevnad? 

Denna fullspäckade kursdag ger vi praktisk vägledning om hur compliancefunktionen kan organisera sitt dagliga arbete och vi diskuterar vad som kan förväntas av en compliance officer i olika slags krislägen. Vi visar hur en riskanalys görs i praktiken och ger konkreta exempel på tillsynsmyndighetens förväntningar på utformningen av kontroller och rapporter.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Compliance roll i den interna kontrollmiljön
  • Arbetsmetodik - riskinventering och complianceplanering
  • Rapportering och ansvar
  • Outsourcing, regtech, mm.

Föreläsare

Advokat Marie Friman, Apriori Advokatbyrå.
Advokat Cecilia Salaj Wennerholm, Apriori Advokatbyrå.

Gästföreläsare

Gent Jansson, Head of Group compliance, SEB

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till ansvariga eller anställda inom compliancefunktionen i finansiella företag samt konsulter som arbetar med complianceuppdrag eller som kan komma att göra det.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:45
Compliance roll i den interna kontrollmiljön
09:45 - 10:15
Arbetsmetodik – riskinventering och complianceplanering
10:15 - 10:30
Paus
10:30 - 11:15
Internt regelverk, utbildning och kontrollverksamhet
11:15 - 12:00
Rapportering och ansvar
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:30
Outsourcing
13.30 - 14.00
Regtech
14:00 - 14:30
Gruppövning intressekonflikter
14:30 - 15:00
Fika
15:00 - 16:00
Compliancearbetet i en bankgrupp
16:00 - 16:30
Nyheter från FI
16.30 - 17.00
Avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Deltagarna får intyg efter genomförd utbildning.