Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag

Kursen leds av advokat Marie Friman som ger dig praktisk vägledning om hur compliancefunktionen kan organisera sitt dagliga arbete. Varmt välkommen!

30 jan / 22 sep |  6,5 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Regelströmmen från EU kräver ständiga förändringar av företagens interna regelverk. I flera av de nya regelverken lyfts kontrollfunktionernas roll och ansvar fram ännu tydligare än tidigare.

Vilken kontrollfunktion ska egentligen göra vad? Hur ska compliancefunktionen kunna känna sig komfortabel med sin insats ifråga om företagets regelefterlevnad?

Kursen ger dig praktisk vägledning om hur compliancefunktionen kan organisera sitt dagliga arbete och vi diskuterar vad som kan förväntas av en compliance officer i olika slags krislägen. Vi visar hur en riskanalys görs i praktiken och ger konkreta exempel på tillsynsmyndighetens förväntningar på utformningen av kontroller och rapporter.

Kursen behandlar bland annat:

 • Compliance roll i den interna kontrollmiljön
 • Arbetsmetodik - riskinventering och complianceplanering
 • Rapportering och ansvar
 • Outsourcing, regtech, m.m.

Föreläsare

Marie Friman, Advokat, Apriori Advokatbyrå
Fredric Ardrot, Biträdande jurist, Apriori Advokatbyrå

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till ansvariga eller anställda inom compliancefunktionen i finansiella företag samt konsulter som arbetar med complianceuppdrag eller som kan komma att göra det.

Plats

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, 09:00 - 17:00 (registrering 08:30)

Vad andra säger

Mycket väl framtagen och genomtänkt metodkurs där kursansvariga/föreläsarna med positiv energi framställde basen för och gav nycklarna till en lyckad Compliance-funktion.

Anonym, Legal Counsel / Compliance Officer

Bra helhetsintryck på kursen. Innehållet var relevant och intressant. Kursledarna utstrålade kompetens på området samtidigt gav de ett prestigelöst intryck och spred en god stämning under kursen.

Anna, Ledningskoordinator

Bra upplägg med praktiska exempel

Nathalie

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Compliance roll i den interna kontrollmiljön
 • De tre försvarslinjerna, gränsdragning mot riskfunktionen, internrevision etc. Oberoendekrav?
10:00 - 11:00
Arbetsmetodik
 • Riskinventering och complianceplanering.
  - Vi tillhandahåller en modell för inventering av compliancerisker och kopplar denna till utformningen av en complianceplan
11:00 - 11:15
Kaffepaus
11:15 - 12:45
Internt regelverk, utbildning och kontrollverksamhet
 • Vilken bör compliance roll vara vid framtagandet av det interna regelverket? Och processerna som är kopplade till regelverket
 • Hur ofta ska interna utbildningar hållas? Om vad? Ska även styrelsen utbildas?
 • Gränsdragningen mellan compliance kontrollansvar och den operativa verksamhetens eget kontrollansvar.
12:45 - 13:45
Lunch
13:45 - 14:45
Compliancearbetet i en storbank

Fredric Ardrot, Catella

14:45 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 16.00
Rapportering, Ansvar och Outsourcing
 • Till vem ska rapportering ske och hur ofta? Vi diskuterar rapporteringsrutiner och visar exempel på hur compliancerapporter kan utformas.
 • Incidenthantering, tillsyn och sanktioner. Hur ska compliance officer agera i krislägen? Vad göra om ledningen inte lyssnar
 • Outsourcing av compliancefunktionen. Hur går det till i praktiken? För- och nackdelar? Vad krävs av uppdragsgivaren respektive uppdragstagaren?
16:00 - 16:15
Rapportering, Ansvar och Outsourcing (fortsättning)
16.15 - 16.30
Avslutning
 • Sammanfattning av dagen och avslutande diskussion.
Dölj program

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.