Dataskyddsförordningen för IT-avdelningen


Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning gälla. Samtidigt upphävs den svenska personuppgiftslagen.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

4 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning gälla. Samtidigt upphävs den svenska personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen baserar sig i stor utsträckning på nu gällande regler om behandling av personuppgifter, men en viktig nyhet är att sanktionerna för överträdelse av reglerna blir betydligt mer kraftfulla.
 
På flera punkter skärps också kraven på företag och myndigheter som behandlar personuppgifter. I många fall kan detta påverka utformningen av IT-system och valet av IT-tjänster som används. Även IT-avdelningens rutiner och arbetssätt måste utvecklas.Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • ”Rätten att bli glömd” och rätten till dataportabilitet
  • Nya krav på s.k. personuppgiftsbiträden (t.ex. leverantörer av drift eller molntjänster).
  • Krav på integritetsanalyser samt rutiner för incidentrapportering.
  • Skärpta krav på dataskyddsombud (personuppgiftsombud).

 

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till personer som arbetar med IT och vill få en introduktion till vad dataskyddsförordningen innebär för deras verksamhet.


Klicka här för program

13:00 – 14.30 Föreläsning

14.30 - 14.45 Fikapaus

14.45 - 16.00 Föreläsning och kursen avslutas

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 3 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se