Dataskyddsförordningen för kommuner


Kursen ger en grundlig genomgång av dataskyddsregleringen med fokus på kommunal verksamhet. Dataskyddsfrågorna redovisas genom praktiska exempel och praxis.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

5 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen är uppdelad i tre delar. I första delen ges en introduktion i rätten till privatliv och dataskyddsförordningen och den kompletterande dataskyddslagen.  I andra delen ges fördjupningar i några frågor som är av särskilt intresse för kommuner.  I tredje delen lämnas råd och tips om hur kommuner bör bygga upp sitt dataskydd. Kursen avslutas med en sammanfattning och frågestund.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Vikten av ett gott dataskydd
 • När är det tillåtet att behandla personuppgifter inom en kommun?
 • Skyldigheter för som behandlar personuppgifter
 • De registrerades rättigheter
 • Vad händer om man gör inte följer dataskyddsförordningen
 • När får personuppgifter behandlas i epost, sociala medier, på webben, i molntjänster?
 • Hur ska kommunen förbereda sig inför de nya reglerna?
 • Hur organiserar man dataskyddsarbetet?
 • Vad gör ett dataskyddsombud?
 • Vilka dataskyddsdokument behövs?
 • Praxis som gäller personuppgiftsskydd på kommun-området
 • Vad gäller vid utlämnade av allmänna handlingar, internetpublicering, eposten, sociala medier, molntjänster?

 

Föreläsare

Martin Brinnen, jur. kand. juridisk rådgivare inom området dataskydd. Martin har lång erfarenhet av dataskyddsfrågor från sitt arbete på Datainspektionen där han har arbetat med bl.a. tillsyn, inspektioner, rättsprocesser samt utbildning och föreläsningsverksamhet.

Manolis Nymark, jur kand . Manolis är certifierad inom informationssäkerhet (CISSP) och har lång erfarenhet av integritetslagstiftning. Han har bl.a. varit ansvarig för persondatafrågor både vid Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och inom RIF-arbetet (rättsväsendets utvecklingsarbete för en gemensam informationsstruktur).

 

Målgrupp

Advokater, jurister och anställda i kommuner och landsting som arbetar med dataskyddsfrågor, dataskyddsombud.


Klicka här för program

 08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 12.00 Grunderna i dataskyddsförord­ningen och den kompletterande dataskyddslagen

Introduktion till GDPR med en praktisk inriktad presentation med exempel och redogörelse för praxis (DI, domstol, EU-domstol) vinklad mot de frågor som är aktuella för kommuner

- Varför dataskydd?
- Grundläggande begrepp
- Grundläggande principer
- Rättslig grund
- Information till den registrerade
- Rättigheter för den registrerade
- Allmänt om skyldigheter och ansvar för den personuppgiftsansvarige
- Register över behandlingar
- Dataskyddsombud
- Personuppgiftsbiträdens skyldigheter
- Säkerhet vid behandling av personuppgifter
- Anmälan av personuppgiftsincidenter
- Konsekvensbedömningar
- Tillsyn, avgifter och andra sanktioner

Martin Brinnen

(10.30- 10.45 Kaffe)

10.45-12.00 Fortsättning av grunderna i dataskyddsförordningen och den kompletterande dataskyddslagen.

Martin Brinnen

(12.00 - 13.00 Lunch)

13.00 - 14.30 Särskilda dataskyddsfrågor för kommunerna

Fördjupning i vissa frågor som har särskilt betydelse för kommuner gärna utifrån några ”case” såsom

- Molntjänster för kommuner
- Offentlighetsprincipen och dataskyddsförordningen
- Personuppgiftsbehandling i skolan
- Personuppgifter i ostrukturerat material - alternativ till missbruksregeln
- Personuppgifter i epost, sociala medier och vid internetpublicering

Martin Brinnen och Manolis Nymark

(14.30 - 15.00 Kaffe)

15.00 - 15.30 Förberedelser och organisation av dataskyddsarbetet

- Principen om ansvarsskyldighet (accountability)
- Strategiska beslut
- Strategier, policys och rutiner
- Biträdesavtal
- Rutiner

Martin Brinnen och Manolis Nymark

15.30 - 16.00 Sammanfattning och frågestund

- Checklista
- Diskussion
- Exempel från verkligen som utfyllnad
- Frågor

Martin Brinnen och Manolis Nymark

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 
 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen