Dataskyddsförordningen för marknadsförare


Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning gälla. Samtidigt upphävs den svenska personuppgiftslagen. Hur påverkar det dig i rollen som marknadsförare?

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

4 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning gälla. Samtidigt upphävs den svenska personuppgiftslagen och ersätts av GDPR. Dataskyddsförordningen baserar sig i stor utsträckning på nu gällande regler om behandling av personuppgifter, men en viktig nyhet är att sanktionerna för överträdelse av reglerna blir betydligt mer kraftfulla.
 
På flera punkter skärps också kraven på företag och myndigheter som behandlar personuppgifter. Exempelvis förändras förutsättningarna för inhämtande av samtycke samtidigt som kraven på information om behandlingen utökas väsentligt. 

Denna halvdagskurs riktar sig till personer som arbetar med marknadsföring och som vill få en introduktion till vad dataskyddsförordningen innebär för deras verksamhet. 

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Förändrade förutsättningar för inhämtande av samtycke (opt-in)
  • Regler för profilering och automatiskt beslutsfattande
  • Preciseringar av den s.k. finalitetsprincipen. När kan personuppgifter användas för marknadsföring trots att de samlats in för ett annat ändamål? 
  • Nya krav vid användning av externa leverantörer för personuppgiftsbehandling, t.ex. molntjänster, databaser och olika system. 
  • Förberedande åtgärder som måste vidtas innan förordningen börjar tillämpas.

 

Föreläsare

Daniel Westman är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han är verksam som oberoende rådgivare till myndigheter och företag och som doktorand i rättsinformatik. Han är expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till personer som arbetar med marknadsföring och vill få en introduktion till vad dataskyddsförordningen innebär för deras verksamhet. 


Klicka här för program

08.30-09.00: Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 12.00: Föreläsning (program tillkommer inom kort)

12.00-13.00: Lunch

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe, smörgås och lunch.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se