Den nya dataskyddsförordningen


EU:s nya dataskyddsförordning antogs i april 2016. Den omfattande förordningen (173 ingresspunkter och 99 artiklar) påverkar förutsättningarna för i stort sett all behandling av personuppgifter. Det är nu dags att sätta sig in i vad förordningen innebär och att ta ställning till vilka åtgärder som måste vidtas innan förordningen börjar tillämpas i maj 2018.

Boka kurs

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen ger en grundlig genomgång av förordningen (GDPR), med fokus på nyheter i förhållande till dagens personuppgiftsreglering. Bland annat diskuteras de förändrade förutsättningar för att behandla personuppgifter, "rätten att bli glömd" och ökade krav på proaktiva åtgärder. Särskilt fokus riktas mot tekniska och organisatoriska förändringar som måste planeras omgående. Under en del av eftermiddagen ges möjlighet att välja mellan en offentligrättslig och en privaträttslig grupp.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Konsekvenserna av en förordning istället för ett direktiv
 • Personuppgiftslagstiftningen upphävs, men vad händer med annan svensk lagstiftning? 
 • Förändrad territoriell tillämplighet
 • Ökade krav på information till den registrerade
 • Skärpta krav på samtyckets form
 • "Rätten att bli glömd" samt krav på "dataportabilitet"
 • Personuppgiftsombud blir obligatoriskt i vissa verksamheter
 • Krav på dokumentation av behandlingen samt krav på integritetskonsekvensutredningar
 • Bestämmelser om "privacy-by-design" och "privacy-by-default"
 • Preciseringar av finalitetsprincipen
 • Nya självständiga skyldigheter för personuppgiftsbiträden
 • Förhållandet till offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen
 • Förhållandet till mediegrundlagarna (TF och YGL)
 • Skärpta sanktioner
 • Nya skyldigheter att rapportera integritetsintrång
 • Profilering och pseudonymisering
 • Vad innebär det att missbruksregeln försvinner och att myndigheter inte kommer att få behandla personuppgifter efter en intresseavvägning?

 

Föreläsare

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han är också skiljeman, författare och uppskattad föreläsare. Han har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och har en synnerligen omfattande och bred erfarenhet av offentliga utredningar.

Han var sekreterare i den kommitté som föreslog personuppgiftslagen (PUL) och har senare på regeringens uppdrag gjort en översyn av lagen som lett till betydande ändringar. Han har också medverkat i många andra utredningar om personuppgiftsskydd och, tillsammans med annan, skrivit den ledande lagkommentaren till PUL.

Daniel Westman är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han är verksam som oberoende rådgivare till myndigheter och företag och som doktorand i rättsinformatik. Han är expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.

 

Målgrupp

Advokater, jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, compliance officers samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor.


Klicka här för program

09.00-09.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.30-10.45 Vad är dataskyddsförordningen? De viktigaste nyheterna m.m., Daniel Westman

(10.45-11.00 Kaffe)

11.00-12.30 Genomgång av förordningen, Daniel Westman

(12.30-13.30 Lunch)

13.30-14.45 Genomgång av förordningen (fortsättning), Sören Öman

(14.45-15.00 Kaffe)

15.00-16.00 Möjlighet att välja privaträttslig eller offentligrättslig inriktning. Möjlighet att ställa frågor, Sören Öman och Daniel Westman


16.00-16.30 Praktisk checklista för anpassningsarbetet, Daniel Westman

(16.30 Avslutning)  

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se
Anmäl dig till kursen 7/12 - 2017 Anmäl dig till kursen 20/2 - 2018 Anmäl dig till kursen 19/4 - 2018