Den nya kommunallagen

Kursen går igenom den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018.

Kursbeskrivning

I den här kursen får du en genomgång av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018, särskilt ur ett praktiskt tillämparperspektiv.

Kursen kommer att fokusera på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande kommunalrättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya kommunallagen innebär förändringar och nyheter.

Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevanta förarbeten och rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Kommunallagens historik och systematik
  • Något om den allmänna och speciella kommunala kompetensen
  • Den kommunala organisationen
  • Förtroendevalda, kommunfullmäktige och nämnderna m.m.
  • Kommundirektören och övriga tjänstemän, delegation m.m.
  • Kommunrevisionen m.m.
  • Domstolsprövning av kommunala beslut; medlemskap och laglighetsprövning (processuella bestämmelser m.m.)

Föreläsare

Jesper Blomberg är rådman på Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen samt medförfattare av bl.a. plan- och bygglagen i Karnov och Lexino.

Pontus Gunnarsson är advokat och partner på MAQS advokatbyrå i Malmö. Han har arbetat med juridisk rådgivning sedan 2002; som advokat samt inom den kommunala sfären.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till kommunjurister och jurister inom kommun, landsting, kommunala bolag m.m., men också till övriga anställda (t.ex. kanslichefer, kommunsekreterare, nämndssekreterare m.m.) och förtroendevalda inom kommun och landsting samt till advokater, biträdande jurister, domare samt övriga praktiskt verksamma som kommer i kontakt med kommunalrättsliga frågeställningar.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Vad andra säger

Två mycket kunniga föreläsare som med en stor portion glädje lyckas förpacka och förmedla kommunallagens centrala delar på ett relevant och intresseväckande sätt. Enastående bra utbildning!

Albin, Förvaltningsjurist

Bra upplägg och härligt med tillfälle för diskussion. Märktes tydligt att föreläsarna var insatta i ämnet och ödmjuka när de önskade förtydliga något. Det skapade ett öppet klimat för att ställa frågor.

Nathalie, Jurist och upphandlare

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Kommunalagens historik och systematik samt den kommunala kompetensen
10:00 - 10:30
Den kommunala organisationen
10:30 - 11:30
Förtroendevalda, kommunfullmäktige och nämnderna
11:30 - 12:00
Kommundirektören och tjänstemännen, delegation m.m.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Forts. Kommundirektören och tjänstemännen, delegation m.m.
14:00 - 15:30
Kommunrevisionen m.m.
15:30 - 16:30
Domstolsprövning av kommunala beslut, laglighetsprövning m.m.
16:30 - 17:00
Uppsummering och avslutning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.