Den nya kommunallagen


Få en genomgång av den nya kommunallagen som avses träda i kraft 1 januari 2018.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

I den här kursen får du en genomgång av den nya kommunallagen som avses träda i kraft den 1 januari 2018, särskilt ur ett praktiskt tillämparperspektiv. Kursen kommer att fokusera på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande kommunalrättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya kommunallagen innebär förändringar och nyheter.

Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevanta förarbeten och rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Kommunallagens historik och systematik
  • Den allmänna och speciella kommunala kompetensen
  • Den kommunala organisationen
  • Förtroendevalda, kommunfullmäktige och nämndena, m.m.
  • Kommundirektören och övriga tjänstemän, delegation m.m.
  • Kommunrevisionen
  • Domstolsprövning av kommunala beslut; medlemskap och laglighetsprövning (processuella bestämmelser m.m.)

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till kommunjurister och jurister inom kommun, landsting, kommunala bolag m.m., men också till övriga anställda (t.ex. kanslichefer, kommunsekreterare, nämndssekreterare m.m.) och förtroendevalda inom kommun och landsting samt till advokater, biträdande jurister, domare samt övriga praktiskt verksamma som kommer i kontakt med kommunalrättsliga frågeställningar.

FÖRELÄSARE

Rådman Jesper Blomberg, Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt
Advokat/partner Pontus Gunnarsson, MAQS Advokatbyrå

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.00 Kommunalagens historik och systematik samt den kommunala kompetensen

10.00-10.30 Den kommunala organisationen

10.30-11.30 Förtroendevalda, kommunfullmäktige och nämnderna

11.30-12.00 Kommundirektören och tjänstemännen, delegation m.m.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Forts. Kommundirektören och tjänstemännen, delegation m.m.

14.00-15.30 Kommunrevisionen m.m.

15.30-16.30 Domstolsprövning av kommunala beslut, laglighetsprövning m.m.

16.30-17.00 Uppsummering och avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen