Den nya vattenrätten

Kursen redovisar de nya reglerna om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten och prövning av vattenkraftverksamheter.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att bredda kunskapen angående miljöbalkens bestämmelser om påverkan på vattenmiljön i allmänhet, och särskilt belysa de kommande nya reglerna om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten och prövning av vattenkraftverksamheter.

Inledningsvis ges en introduktion till miljöbalkens reglering av verksamheter och åtgärder som påverkar vatten. Vi går också igenom reglerna om miljöfarlig verksamhet, samråd enligt 12 kap. miljöbalken och förorenade områden samt via den traditionella vattenrätten till vattenförvaltningens bestämmelser om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

Därefter sker en fördjupning av de nya, kommande bestämmelserna om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten samt prövning av vattenkraftverksamheter.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • En ny vattenrätt – en exposé över miljöbalkens reglering av verksamheter med påverkan på vatten
  • Ny, kommande lagstiftning om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten
  • Prövning av vattenkraftverksamheter – nya förutsättningar

Föreläsare

Joakim Kruse är miljörättsjurist och vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten Bottenhavet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till miljörättsjurister, advokater, domare i mark- och miljödomstolar, konsulter och handläggare vid myndigheter och kommuner som berörs av och tillämpar olika regler om påverkan på vatten.

Vad andra säger

Innehållsrik och varierad. Väldigt lyhörd föreläsare som anpassade innehållet till kursdeltagarnas behov och önskemål.

Olof, Advokat

Intressant och bra

Elin, Platschef

Bra utbildning med en tydlig och påläst kursledare!

Bodil, Miljöjurist

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:30

En inledande del med introduktion till vattenrättsliga frågor i allmänhet (vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet med påverkan på vatten och lite om övriga typer av påverkan på vatten och dess rättsliga reglering). Fokus mest på nuläge, men även lite historik.

10:30 - 10:45
Kaffe
10:45 - 12:00
  • Hur vattenförvaltningen griper in, påverkar och förändrar prövningen av verksamheter och åtgärder.
  • Åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer, statusbedömningar av vatten m.m.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
  • Tillämpning av miljökvalitetsnormer – ”nya” förutsättningar.
  • Genomgång av de kommande bestämmelserna om tillämpning av miljökvalitetsnormer, till följd av EU-domstolens s.k. Weser-dom 2015.
  • Genomgång, diskussion och praktiska exempel/övningar.
15:00 - 15:15
Kaffe
15:15 - 17:00
  • Nya bestämmelser om prövning av vattenkraftverksamheter.
  • Genomgång av de kommande bestämmelserna om omprövning av vattenkraftverksamheter, mot bakgrund av bl.a. Energiöverenskommelsen sommaren 2016.
17:00
Kursen slutar
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.