Den nya visselblåsarlagen


Den nya visselblåsarlagen trädde i kraft den 1 januari 2017 och är ännu relativt oprövad. Vi går igenom hur lagen ska tillämpas så att fler får närmare kännedom om den.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden som populärt kallas visselblåsarlagen trädde i kraft den 1 januari 2017 och är med andra ord ganska ny och oprövad. Det finns därför ett intresse att närmare få kännedom om lagen och hur den ska tillämpas.

Lagen kritiserades en hel del i samband med att den skulle genomföras. Vi kommer att nämna denna kritik och vad den handlade om. Vi kommer även att jämföra lagen och propositionen med utredningsförslaget. En viss typ av problematiseringar kommer att ske såsom vad som gäller i förhållandet mellan regler om tystnadsplikt och lojalitet i anställningsavtal och kollektivavtal å ena sidan och lagens skydd å andra sidan.


Under kursen går vi igenom hela lagen och kommer att referera till motivuttalanden i propositionen. Som några huvudpunkter kan nämnas:

 • Lagens syfte
 • Vilka arbetstagarkategorier som omfattas av skyddet; vad gäller t.ex. för inhyrd arbetskraft eller en entreprenadanställd i olika situationer och för dem som inte omfattas av lagen om anställningsskydd
 • Lagen är ett komplement till det skydd mot repressalier som kan gälla på annan rättslig grund. Vi går därför igenom de andra grunderna och i vad mån det finns skillnader mellan en offentliganställd och en privatanställd arbetstagare. Praxis från Arbetsdomstolen som har gällt frågan vilket skydd lagen om anställningsskydd kan ge när en anställd offentliggör missförhållanden hos arbetsgivaren kommer att redovisas. Praxis från Europadomstolen kommer även att beröras
 • Vilka repressalier som avses
 • En förutsättning för skyddet är att det larmas om allvarliga missförhållanden. Vad innebörden är i detta begrepp tas upp under kursen
 • Vilken betydelse det har för skyddet om det handlar om interna larm, larm till arbetstagarorganisation eller externa larm
 • Undantag från skyddet vid brott som den larmande själv gör sig skyldig till
 • Regler om skadestånd, bevislättnad och om rättegången

 

FÖRELÄSARE

Förbundsjurist Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd.
Förbundsjurist Bo Ericson, LO-TCO Rättsskydd.


MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till chefer, ledare och HR ansvariga samt skyddsombud/arbetsmiljöombud och andra fackliga förtroendemän. Den vänder sig även till jurister inom arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ombudsmän och fackliga förtroendemän inom fackliga organisationer plus alla som funderar och arbetar i organisationer under högt förändringstryck.

Klicka här för program

 

08.30 - 09.00  Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 12.00  Förmiddagens program

 • Lagens syfte.
 • Vilka arbetstagarkategorier som omfattas av skyddet.
 • Skydd mot repressalier som kan gälla på annan rättslig grund.
 • Skillnader mellan en offentliganställd och en privatanställd arbetstagare.
 • Praxis från Arbetsdomstolen som har gällt frågan vilket skydd lagen om anställningsskydd kan ge. Praxis från Europadomstolen kommer även att beröras.
 • Vilka repressalier som avses.

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 14.40  Eftermiddagens program

 • En förutsättning för skyddet är att det larmas om allvarliga missförhållanden. Vad innebörden är i detta begrepp tas upp under kursen
 • Vilken betydelse det har för skyddet om det handlar om interna larm, larm till arbetstagarorganisation eller externa larm

14.40 - 15.00  Kaffepaus

15.00 - 17.00  Eftermiddagens program, forts.

 • Undantag från skyddet vid brott som den larmande själv gör sig skyldig till
 • Regler om skadestånd, bevislättnad och om rättegången

17.00 -  Kursen avslutas

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen