Dödsboförvaltning – fördjupningskurs i förvaltningen från A till Ö


Den som har till uppgift att förvalta ett dödsbo ställs ofta inför svåra frågor och parter med motstridiga intressen. Ibland är det ett bo med omfattande tillgångar, som t.ex. fastigheter eller företag, vilket kräver särskilda förvaltningsåtgärder. Ibland är det brist på likvida medel, eller omfattande skuldsättning som är problemet.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Denna kurs ger en djupgående genomgång av dödsboförvaltningens olika aspekter.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Vem som företräder och kan företräda ett dödsbo
  • I vems intresse dödsboförvaltningen sker
  • Dödsboföreträdarens förvaltningsuppdrag samt gränserna för detta uppdrag
  • Förvaltarens redovisning
  • Preskriptionsfrågor
  • Ansvar för skadaMålgrupp

Olika grupper av dödsboförvaltare såsom advokater, biträdande jurister, jurister vid begravningsbyråer, bankjurister, försäkringsjurister, revisorer m.fl. 


Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

 
09.00-12.00 Inledning
Vem företräder dödsboet?
- Anhörig
- Testamentsexekutor
- Boutredningsman
- God man för allmänna arvsfonden
- Konkursförvaltare
- Andra företrädare I vems intresse sker förvaltningen?
- Arvingar -dödsbodelägare, make, sambo -universella testamentstagare -legatarier -borgenär -övriga intressenter


Utreda, förvalta och avveckla gränserna för
- Uppdraget
- Borgenärsintressen och obeståndssituationer
- Företag
- Fastigheter
- Samäganderättsproblem/oklara
- Rättsförhållanden
- Bouppteckning
- Legat och ändamålsbestämmelser
- Arvskifte
- Lottläggning
- Verkställighet
- Uppdragets upphörande/slutförande


(12.00- 13.00 Lunch)


13.00- 14.40
Utreda förvalta och avveckla, forts


(14.40-15.00 Kaffe)


15.00-16.45 Särskilda frågor


16.45-17.00 Avslutning

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen 
uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se