Dödsboförvaltning – fördjupningskurs i förvaltningen från A till Ö


Den som har till uppgift att förvalta ett dödsbo ställs ofta inför svåra frågor och parter med motstridiga intressen. Ibland är det ett bo med omfattande tillgångar, som t.ex. fastigheter eller företag, vilket kräver särskilda förvaltningsåtgärder. Ibland är det brist på likvida medel, eller omfattande skuldsättning som är problemet.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Denna kurs ger en djupgående genomgång av dödsboförvaltningens olika aspekter.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Vem som företräder och kan företräda ett dödsbo
  • I vems intresse dödsboförvaltningen sker
  • Dödsboföreträdarens förvaltningsuppdrag samt gränserna för detta uppdrag
  • Förvaltarens redovisning
  • Preskriptionsfrågor
  • Ansvar för skadaMålgrupp

Olika grupper av dödsboförvaltare såsom advokater, biträdande jurister, jurister vid begravningsbyråer, bankjurister, försäkringsjurister, revisorer m.fl. 


PROGRAM

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-12.00 Inledning

Vem företräder dödsboet?
- Anhörig
- Testamentsexekutor
- Boutredningsman
- God man för allmänna arvsfonden
- Konkursförvaltare
- Andra företrädare I vems intresse sker förvaltningen?
- Arvingar -dödsbodelägare, make, sambo -universella testamentstagare -legatarier -borgenär -övriga intressenter


Utreda, förvalta och avveckla gränserna för
- Uppdraget
- Borgenärsintressen och obeståndssituationer
- Företag
- Fastigheter
- Samäganderättsproblem/oklara
- Rättsförhållanden
- Bouppteckning
- Legat och ändamålsbestämmelser
- Arvskifte
- Lottläggning
- Verkställighet
- Uppdragets upphörande/slutförande


(12.00- 13.00 Lunch)


13.00- 14.40
 Utreda förvalta och avveckla, forts


(14.40-15.00 Kaffe)


15.00-16.45 Särskilda frågor


16.45-17.00 Avslutning

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning. 

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen