Efterarv


Komplikationer vid fördelning av kvarlåtenskap.

Boka kurs

Kurstillfällen

-
Centrala Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Förmiddagen - Hela tiden ägnas åt att i seminarieform diskutera ett antal praktikfall som innehåller särskilt svåra tillämpningsproblem och som involverar situationer då efterlevande make gift om sig (även mer än en gång) eller ingått i samboförhållande, tilämpning av basbeloppsregeln, behandling av testamenten, laglottsfrågor och förskott på arvs- eller testamentslotter.

Eftermiddagen - Även under eftermiddagen ägnas tiden åt att i praktikfallsform diskutera svåra tillämpningsproblem som bl.a. visar på oklarheter i lagstiftningen kring efterarv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt komplicerade förkovransfall och kompensationsfall.

 

FÖreläsare

F.d. generaldirektören Anders Eriksson har tidigare varit rättschef på Justitiedepartementet och chef för Kammarkollegiet. Under sin tid i Justitiedepartementet ansvarade han bl.a. för arbetet med den arvsrättsliga lagstiftningen.

Han har också lett den statliga utredning som behandlat frågan om ny svensk lagstiftning i anslutning till EU:s arvsförordning. Han är vidare författare till flera böcker på arvsrättens område, bl.a. Den nya familjerätten och Arv och testamente.

 

Program

Ungefärliga hålltider:

08.30 -09.00 Registering, kaffe och smörgås

10.00-10.20 Kaffepaus

12.00-13.00 Lunch

14.45-15.00 Kaffepaus

17.00 Kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Selcuk Ünlü
vjs@vjs.se

Boka kursen