Kommersiell entreprenadjuridik 1


Under kursens gång kommer de olika regelsystem som är tillämpliga vid skilda entreprenadformer och vid upphandling av konsult att belysas.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

15 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Denna kurs är en två dagar lång grundkurs i ”kommersiell” entreprenadjuridik (konsumententreprenader behandlas inte på denna kurs). Kursen ger en grundlig genomgång av byggbranschens olika standardavtal och vissa andra grundläggande juridiska begrepp som används inom byggbranschen. Genomgång av i stort sett hela byggbranschens ”avtalspaket” sker, alltifrån upphandling av konsult till inköp av byggvaror. Du som deltar kommer att få en förståelse och inblick i bakgrunden till de av parterna framförhandlade avtalsvillkoren och fördelning av risker och bevisbörda.

I kursmaterialet ingår även läroboken "Entreprenadrätt - en introduktion till AB 04".


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Översikt över byggbranschens standardavtal och vissa begrepp
  • Rättigheter och skyldigheter enligt AB/ABT
  • ABK 09
  • Innehållet i ABM 07, AB-U och ABT-U 07

 

Målgrupp

Ombud och konsulter som arbetar med entreprenadrättsliga frågor som advokater, bolagsjurister, jurister inom stat och kommun, projekt- och byggledare, fristående konsulter, ansvariga för upphandlingsfrågor m.fl.

 

Föreläsare

Kursledare är advokaterna Lennart Åhl, W & Ö Advokatbyrå och Peter Degerfeldt, Landahl Advokatbyrå AB. Såväl Lennart Åhl som Peter Degerfeldt arbetar uteslutande med frågeställningar, rådgivning och tvister med anknytning till byggbranschen och standardavtalen. Föreläsarna är erfarna föredragshållare inom ämnesområdet för såväl andra jurister som aktörerna inom byggbranschen och är även mycket uppskattade kursledare för VJS tvådagars grundkurs på området; Kommersiell entreprenadjuridik 2.

  

Klicka här för program

Dag 1 - 2/10

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 09.30
Inledning och bakgrund till byggbranschens avtalssystem


09.30 - 12.00
Entreprenadrätt AB 04
- Inledning
- Entreprenadformer
- Ersättningsformer
- Åtagandets omfattning
- Ändringar och tilläggsarbeten
- Organisation
- Tider
(kaffepaus ca 10.30)


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 14.00
Övningsuppgifter AB


14.00 - 17.00
Entreprenadrätt AB 04, fortsättning
- Ansvar
- Ekonomi
- Besiktning ABT 06
- Inledning
- Totalentreprenadens särart
- Åtagande och ansvar
(Kaffepaus 15.00-15.20)


Gemensam genomgång av hävning och tvistefrågor enligt AB/ABT


Dag 2 - 3/10

08.15 - 08.30 Kaffe och enklare frukostbuffé


08.30 - 12.00 Konsultupphandlingen; ABK 09
- Åtagandet
- Organisation
- Ansvar
- Ersättning/nyttjanderätt
(Kaffepaus ca 10.00)


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 14.00
Övningsuppgifter ABK 09


14.10 - 14.30
Underentreprenadavtal och köp av varor
- AB-U och ABT-U 07


14.30 - 16.30 Köp av varor, ABM 07

(Kaffepaus 15.00-15.20)

16.30-17.00 Frågestund och kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 14 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen