Kommersiell entreprenadjuridik 2 – fördjupning


Kursen bygger vidare på några av de frågeställningar som behandlas i ”Entreprenadjuridik 1” och ger en fördjupad genomgång av några specifika delar av byggbranschens regelverk. Kursens syfte är ge deltagarna fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridiken.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Denna kurs har sin tyngdpunkt i en fördjupad genomgång av vissa frågor i byggbranschens mest frekvent förekommande standardavtal, AB 04 och ABT 06. Kursen belyser rättspraxis. Redovisningen av rättspraxis knyts ihop med gruppuppgifter där deltagarna får möjlighet att utifrån verkliga fall diskutera och analysera entreprenadjuridiska problem. Kursen ger även en överblick över aktuella juridiska frågor inom byggbranschen.

Kursens syfte är ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridiken.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Kontraktskedjan och partsfrågan
  • Administrativa föreskrifter och deras samband med AB 04/ABT 06
  • Upphandling av entreprenör på löpande räkning
  • Hävning enligt 8 kap. AB 04/ABT 06
  • Aktuell rättspraxis
  • Övningsuppgifter

 

Målgrupp

Ombud och konsulter som arbetar med entreprenadrättsliga frågor, framförallt advokater, jurister i allmänhet, bolagsjurister och jurister inom stat och kommun. Det är en fördel att ha någon kännedom om standardavtalen AB och ABT.


Föreläsare

Kursledare är advokaterna Lennart Åhl, W & Ö Advokatbyrå och Peter Degerfeldt, Landahl Advokatbyrå AB. Såväl Lennart Åhl som Peter Degerfeldt arbetar uteslutande med frågeställningar, rådgivning och tvister med anknytning till byggbranschen och standardavtalen. Föreläsarna är erfarna föredragshållare inom ämnesområdet för såväl andra jurister som aktörerna inom byggbranschen och är även mycket uppskattade kursledare för VJS tvådagars grundkurs på området; Kommersiell entreprenadjuridik 1.

 

Klicka här för program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 09.30
Bakgrund och inledning
- Inventering och översikt över relevant lagstiftning (avtalslagen, köplagen, preskriptionslagen, skadeståndslagen)


09.30 - 10.00
Genomgång och orientering av administrativa föreskrifter och sambandet mellan administrativa föreskrifter och AB 04/ABT 06


(10.00 - 10.15 Kaffe)

10.15 - 11.30 Begreppet Partnering 


11.30 - 12.00
 Genomgång av upphandling av entreprenör på löpande räkning


(12.00 - 13.00 Lunch)

13.00 - 13.45 Fortsatt genomgång av löpande räkning 

13.45 - 16.30 Rättspraxis samt aktuella juridiska frågor inom byggbranschen och övningsuppgifter

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen