Kommersiell Entreprenadjuridik 2 - fördjupning

Kursen bygger vidare på några av de frågeställningar som behandlas i ”Entreprenadjuridik 1” och ger en fördjupad genomgång av några specifika delar av byggbranschens regelverk. Här får du fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridiken.

Kursbeskrivning

Denna kurs har sin tyngdpunkt i en fördjupad genomgång av vissa frågor i byggbranschens mest frekvent förekommande standardavtal, AB 04 och ABT 06. Kursen belyser rättspraxis som knyts ihop med gruppuppgifter där deltagarna får möjlighet att utifrån verkliga fall diskutera och analysera entreprenadjuridiska problem.

Kursen ger även en överblick över aktuella juridiska frågor inom byggbranschen och syftar till att ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridiken.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter:

  • Kontraktskedjan och partsfrågan
  • Administrativa föreskrifter och deras samband med AB 04/ABT 06
  • Upphandling av entreprenör på löpande räkning
  • Hävning enligt 8 kap. AB 04/ABT 06
  • Aktuell rättspraxis
  • Övningsuppgifter

Föreläsare

Lennart Åhl är advokat och delägare i advokatfirman W & Ö. Han har lång erfarenhet av entreprenadrättsliga frågor och arbetar uteslutande med frågeställningar, rådgivning och tvister med anknytning till byggbranschen och standardavtalen.

Peter Degerfeldt är advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå. Han har sedan 2003 varit verksam på advokatbyrå och är sedan 2006 ledamot av advokatsamfundet. Peter Degerfeldts kompetens och inriktning är entreprenad- och konsulträtt.

Föreläsarna är erfarna föredragshållare inom ämnesområdet och är även mycket uppskattade kursledare för VJS tvådagars grundkurs på området; Kommersiell entreprenadjuridik 1.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ombud och konsulter som arbetar med entreprenadrättsliga frågor, framförallt advokater, jurister i allmänhet, bolagsjurister och jurister inom stat och kommun. Det är en fördel att ha någon kännedom om standardavtalen AB och ABT.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09.30
Bakgrund och inledning: Inventering och översikt över relevant lagstiftning
09:30 - 10.00
Genomgång och orientering av administrativa föreskrifter och sambandet mellan administrativa föreskrifter och AB 04/ABT 06
10:00 - 10:15
Kaffe
10:15 - 11:30
Begreppet Partnering
11:30 - 12:00
Genomgång av upphandling av entreprenör på löpande räkning
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:45
Fortsatt genomgång av löpande räkning
13:45 - 16:30
Rättspraxis samt aktuella juridiska frågor inom byggbranschen och övningsuppgifter

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.