Kommersiell Entreprenadjuridik 2 - fördjupning

Kursen bygger vidare på några av de frågeställningar som behandlas i ”Entreprenadjuridik 1” och ger en fördjupad genomgång av några specifika delar av byggbranschens regelverk. Här får du fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridiken.

Kursbeskrivning

Kursen har sin tyngdpunkt i en fördjupad genomgång av vissa frågor i byggbranschens mest frekvent förekommande standardavtal, AB 04 och ABT 06. Kursen belyser rättspraxis som knyts ihop med gruppuppgifter där deltagarna får möjlighet att utifrån verkliga fall diskutera och analysera entreprenadjuridiska problem. Kursen ger även en överblick över aktuella juridiska frågor inom byggbranschen och syftar till att ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridiken.

Kursens syfte är ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridiken

Kursledare är advokaterna Lennart Åhl, W & Ö Advokatbyrå och Peter Degerfeldt, Landahl Advokatbyrå AB. Såväl Lennart Åhl som Peter Degerfeldt arbetar uteslutande med frågeställningar, rådgivning och tvister med anknytning till byggbranschen och standardavtalen. Föreläsarna är erfarna föredragshållare inom ämnesområdet för såväl andra jurister som aktörerna inom byggbranschen och är även mycket uppskattade kursledare för VJS tvådagars grundkurs på området; Kommersiell entreprenadjuridik I.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter:

 • Administrativa föreskrifter och deras samband med AB 04/ABT 06
 • Partnering
 • incitamentsersättning
 • Upphandling av entreprenör på löpande räkning
 • Aktuell rättspraxis

Föreläsare

Lennart Åhl är advokat och delägare i advokatfirman W & Ö. Han har lång erfarenhet av entreprenadrättsliga frågor och arbetar uteslutande med frågeställningar, rådgivning och tvister med anknytning till byggbranschen och standardavtalen.

Peter Degerfeldt är advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå. Han har sedan 2003 varit verksam på advokatbyrå och är sedan 2006 ledamot av advokatsamfundet. Peter Degerfeldts kompetens och inriktning är entreprenad- och konsulträtt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ombud och konsulter som arbetar med entreprenadrättsliga frågor, framförallt advokater, jurister i allmänhet, bolagsjurister och jurister inom stat och kommun. Det är en fördel att ha någon kännedom om standardavtalen AB och ABT.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09.30
Bakgrund och inledning
 • Inventering och översikt över relevant lagstiftning
  - avtalslagen
  - köplagen
  - preskriptionslagen
  - skadeståndslagen
09:30 - 10.00
Genomgång och orientering av administrativa föreskrifter och sambandet mellan administrativa föreskrifter och AB 04/ABT 06
10:00 - 10:15
Kaffepaus
10:15 - 11:30
Begreppet Partnering
11:30 - 12:00
Genomgång av upphandling av entreprenör på löpande räkning
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:45
Fortsatt genomgång av löpande räkning
13:45 - 15:00
Rättspraxis samt aktuella juridiska frågor inom byggbranschen och övningsuppgifter
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:30
Rättspraxis samt aktuella juridiska frågor inom byggbranschen och övningsuppgifter (fortsättning) och övningsuppgifter
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.