EU:s Bodelningsförordning

Den 29 januari 2019 träder EU:s nya bodelningsförordningar i kraft. Kursen går igenom de nya bodelningsförordningarna från grunden och vilka förändringar detta innebär.

Kursbeskrivning

Kursen ger en grundlig genomgång av EU:s nya bodelningsförordning (EU-bodelning; egentligen två parallellförordningar), som träder i kraft den 29 januari 2019 som Sverige anslutit sig till. Förordningens artiklar kommer att åskådliggöras med ett flertal praktiska exempel.  

Vid kursen kommer också den nya svenska kompletterande Internationella bodelningslagen (IBL), som träder i kraft vid samma tidpunkt, att presenteras.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Vilka situationer omfattar förordningarna?
  • I vilket land skall en bodelning handläggas av domstol/bodelningsförrättare?
  • Vilket lands bodelningslag skall tillämpas?
  • När skall Sverige erkänna utländska domar/beslut i bodelningsärenden?
  • När kommer svenska domar/beslut i bodelningsärenden att erkännas i utlandet?
  • Vad gäller för äktenskap ingångna före ikraftträdandet 2019-01-29?

Föreläsare

Ulrika L. Hedström är partner i Bergquist & Partners Advokatbyrå AB. Hon var ledamot av Advokatsamfundets remissgrupp för IBL och är medförfattare till kommentaren till IBL.

Ulf Bergquist är senior partner i Bergquist & Partners Advokatbyrå AB. Han var ledamot av den expertgrupp som på EU-kommissionens uppdrag tog fram förslaget till EU:s bodelningsförordning. Som ordförande i författargruppen har han tillsammans med andra i expertgruppen även skrivit en lagkommentar till förodningen och skrivit boken: The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property. Boken kommer finnas som blädderexemplar under kursdagen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till domare, advokater och andra jurister som arbetar med internationell bodelningsrätt.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Vad andra säger

Tydligt och genomtänkt, mycket bra kryddat med egna erfarenheter och förklaringar som man inte kan läsa sig till.

Liselott

Bra och pedagogiskt upplägg samt mycket trevligt!

Jenny

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering och frukost
09:00 - 10:00
Kap I - Tillämpningsområde
10:00 - 11:00
Kap II - Domstols behörighet
11:00 - 12:00
Kap III - Tillämplig lag
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Kap IV-VI - Erkännande och verkställighet
  • Officiella handlingar
  • Övergångsbestämmelser
14:00 - 15:00
IBL
15:00 - 15:20
Kaffepaus
15:20 - 16:30
Praktiska exempel
16:30 - 16:45
Utvärdering och avslutning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika samt ett blädderexemplar av boken: The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.