Exploaterings- och markanvisningsavtal


Från den 1 januari 2015 gäller nya regler om exploateringsavtal och kommunala markanvisningar. Detta område har tidigare till stora delar varit oreglerat och styrts av knapphändig praxis.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Denna kurs behandlar det nya regelsystemet och de förändringar som behöver göras för att uppfylla de nya kraven samt ger en genomgång av de bakomliggande reglerna i plan- och bygglagen. Även det nya förbudet mot kommunala särkrav inom energihushållningsområdet och det övriga området för tekniska egenskapskrav behandlas. Kursen syftar till att ge besked om det aktuella rättsläget och typiska tillämpningsfrågor samt relevant praxis.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Det nya regelsystemet avseende markanvisnings- och exploateringsavtal
  • Bakomliggande regelsystem i plan- och bygglagen
  • Exploateringsavtal - de rättsliga reglerna och begränsningarna kring exploateringsavtalet
  • Förbudet mot kommunala särkrav avseende tekniska egenskapskrav
  • Anknytande regler avseende statsstöd och offentlig säljverksamhet

 

FÖRELÄSARE

Rådman Jesper Blomberg, mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, samt medförfattare av bl.a. plan- och bygglagen i Karnov och Lexino. Han har även arbetat som bl.a. kommunjurist och lärare på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han har gedigen undervisningserfarenhet sedan 2002, främst inom plan- och byggrätt, förvaltningsprocessrätt, förvaltningsrätt och kommunalrätt.

Advokat Pontus Gunnarsson, MAQS Advokatbyrå i Malmö.
Han har arbetat med juridisk rådgivning sedan 2002, både som advokat samt inom den kommunala sfären. Han arbetar främst med entreprenad-, fastighets- och miljörelaterade frågor samt med tvistelösning och anlitas regelbundet som föreläsare inom olika områden.

 

Målgrupp

Advokater och jurister inom offentlig eller privat verksamhet som har att hantera plan- och byggrättsliga frågeställningar samt icke-jurister verksamma inom exploateringsområdet.


Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-12.00 Förmiddagens program


(12.00-13.00 Lunch)

14.00-14.40 Eftermiddagsprogram


(14.40-15.00 Kaffepaus)

15.00-16.00 Eftermiddagsprogram, forts.


16.30-17.00 Kursen avslutas

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se