Familjerättsdagen 2017


Ett kunskaps- och nyhetsforum som belyser de senaste nyheterna inom familjerättslig lagstiftning och praxis.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Familjerättsdagen är ett kunskaps- och nyhetsforum som riktar sig till jurister, advokater, domare och andra som jobbar med familjerättsliga frågeställningar. Under denna nyhetsdag kommer sex av landets ledande juridiska experter inom familjerätt bland annat behandla EU:s bodelningsförordning, framtidsfullmakter och värdering av företag vid bodelning. 

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • EU:s bodelningsförordning
  • Framtidsfullmakter
  • Utvecklingen av rättspraxis när det gäller vårdnad och umgänge
  • Problem rörande tillämpningen av 7 kap. 4 § ärvdabalken
  • Värderingsfrågor vid vid bodelning – särskilt värdering av företag

 

Föreläsare

Advokat och författare Per Westman
Professor Michael Hellner, Stockholms universitet
Advokat och lektor Johan Schüldt, Stockholms universitet
F.d. generaldirektör Anders Eriksson
Professor Anna Singer, Uppsala universitet

MÅLGRUPP

Nyhetsdagen riktar sig till dig som jurist, advokat, domare eller som jobbar med familjerättsliga frågeställningar.

 

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00–10.00 Framtidsfullmakter
Föreläsare: Per Westman


10.00–11.00 EU:s bodelningsförordning
Föreläsare: Michael Hellner


(11.00-11.30 Kaffe)


11.30–12.30 Värderingsfrågor vid vid bodelning – särskilt värdering av företag
Föreläsare: Johan Schüldt


(12.30-13.30 Lunch)


13.30–14.30 Utvecklingen av rättspraxis när det gäller vårdnad och umgänge
Föreläsare: Anna Singer


14.30–15.00 Någr problem rörande tillämpningen av 7 kap. 4 § ärvdabalken
Föreläsare: Anders Eriksson


(15.00-15.15 Kaffe)

15.15–15.45 Någr problem rörande tillämpningen av 7 kap. 4 § ärvdabalken (forts.)
Föreläsare: Anders Eriksson

15.45–16.45 Programpunkt tillkommer inom kort...

16.45-17.00 Frågor och kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning. 

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen