Fastighetsrättsdagen 2017


VJS fastighetsrättsdag genomförs för 15:e året i rad.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Syftet med dagen är att redovisa de senaste årens lagändringar och förslag till ändringar inom fastighetsrättens område samt belysa utvecklingen i praxis. Dessutom behandlas specifika svårtillgängliga fastighetsrättsliga frågor och vidare redovisas områden där det skett eller sker förändringar.

 

MÅLGRUPP

Dagen riktar sig till advokater, bolagsjurister, chefsjurister, konsulter, entreprenörer, fastighetsägare och deras rådgivare samt andra verksamma inom fastighetsrättens område.

 

FÖRELÄSARE

Moderator för dagen är Jori Munukka, professor vid Stockholms universitet

Övriga medverkande: 
Erik Hellströmer, Justitiedepartementet
Tomas Underskog, advokat och delägare i advokatfirman Åberg & Co
Håkan Julius, fd. hyresråd och chef för Hyresnämnden i Stockholm
Mattias Nilsson, advokat på White & Case
Elisabeth Ahlinder, universitetslektor vid Stockholms universitet
Thomas Kalbro, professor på KTH
Björn Hellman, advokat och delägare i advokatfirman Åberg & Co. 

 

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-09.10 Inledning
Jori Munukka

09.10-10.00 Lagstiftning och utredningar
Erik Hellströmer

(10.00-10.30 Kaffe)

10.30-11.20 Aktuella rättsfall
Jori Munukka

11.20-12.10 Miljörätt
Tomas Underskog

(12.10-13.10 Lunch)

13.10-14.00 Valbara pass A:

A1: Hyran för bostäder och lokaler, Håkan Julius
A2: Felansvar vid totalentreprenad och beställarens projekterade eller föreskrivna tekniska lösningar,
Mattias Nilsson

14.10-15.00 Valbara pass B:

B1: Deposition och förskottshyra, Elisabeth Ahlinder
B2: Exploateringsavtal och markanvisningar, Thomas Kalbro

(15.00-15.30 Kaffe)

15.30-16.30 Valbara pass C:

C1: Tolkning av köpehandlingar, Jori Munukka
C2: De nya reglerna i 6 kap. miljöbalken, 
Björn Hellman

 

Kursavgiften inkluderar elektronisk dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se