Fastighetsrättsdagen 2019

Välkommen till vår årliga nyhetsdag inom fastighetsrätt!  Under dagen får du bland annat uppdatera dig kring de senaste årens lagändringar och förslag till ändringar inom fastighetsrättens område.

12 december  |  6,5 kurstimmar  |  Stockholm

Sommarerbjudande | 20% på all juridisk fortbildning

Ange kampanjkod: SOMMAR20

Beskrivning av nyhetsdagen

Varmt välkommen till Fastighetsrättsdagen 2019!

Under dagen redovisas de senaste årens lagändringar och förslag till ändringar inom fastighetsrättens område, vi belyser även utvecklingen i praxis. Dels ges god nyhetsöverblick under förmiddagen, dels ges tankeväckande fördjupningar under eftermiddagen, med möjlighet att välja antingen mera centralt fastighetsrättsliga pass eller rent entreprenadrättsliga pass. 

Föreläsarna är framstående experter inom sitt rättsområde, alla med gedigna kunskaper i respektive ämne.  


Under nyhetsdagen får du uppdatera dig kring bland annat: 

  • Lagstiftning och utredningar
  • Aktuella rättsfall
  • Miljörätt
  • Valbara pass på eftermiddagen

Föreläsare

Jori Munukka, Professor vid Stockholms universitet
Elisabeth Ahlinder, Jur. dr, universitetslektor
Fler föreläsare uppdateras löpande.

Målgrupp

Dagen riktar sig till advokater, bolagsjurister, chefsjurister, konsulter, entreprenörer, fastighetsägare och deras rådgivare samt andra verksamma inom fastighetsrättens område.

Plats

Centralt i Stockholm, 09:00-16:30 (registrering 08:30)

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:40
Inledning
09:40 - 10:40
Lagstiftning och utredningar
10:40 - 11:00
Kaffepaus
11:00 - 12:00
Miljörätt
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:30
Välj ett spår:

Spår 1:

13:00-14:00  |  Ämne kommer inom kort
14:00-14:10  |  Bensträckare och byte av sal
14:10-15:10  |  Ämne kommer inom kort
15:10-15:30  |  KaffepausSpår 2:

13:00-14:00  |  Ämne kommer inom kort
14:00-14:10  |  Bensträckare och byte av sal
14:10-15:10  |  Ämne kommer inom kort
15:10-15:30  |  Kaffepaus

15:30 - 16:30
Ämne kommer inom kort
Dölj program


Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.