Fastighetsrättsdagen 2019

Välkommen till vår årliga nyhetsdag inom fastighetsrätt!  Under dagen får du bland annat uppdatera dig kring de senaste årens lagändringar och förslag till ändringar inom fastighetsrättens område.

12 december  |  6,5 kurstimmar  |  Stockholm

Fastighetsrätt

Beskrivning

Varmt välkommen till Fastighetsrättsdagen 2019!

Under dagen redovisas de senaste årens lagändringar och förslag till ändringar inom fastighetsrättens område, vi belyser även utvecklingen i praxis. Dels ges god nyhetsöverblick under förmiddagen och dels ges tankeväckande fördjupningar under eftermiddagen.

Våra talare är framstående experter inom sitt rättsområde, alla med gedigna kunskaper i respektive ämne.  


Under nyhetsdagen får du uppdatera dig kring bland annat: 

 • Lagstiftning och utredningar
 • Aktuella rättsfall
 • Miljörätt
 • Valbara pass på eftermiddagen

Föreläsare

Jori Munukka, Professor vid Stockholms universitet
Elisabeth Ahlinder, Jur. dr, universitetslektor
Christina Wahlström, Senior Fastighetsjurist, Fastighetsägarna
Erik Hällströmer, Ämnesråd, Justitiedepartementet
Stefan Rubensson, Hovrättsjurist
Marc Landeman, Doktorand, Civilrätt
Marie Öhrström, Chefsjurist,Fastighetsägarna Sverige
Johan Kleveland, Förbundsjurist
Richard Hager, Docent i civilrätt och universitetslektor i fastighetsrätt
Ulla Werkell, Skattejurist, Fastighetsägarna

Målgrupp

Nyhetsdagen riktar sig till advokater, bolagsjurister, chefsjurister, konsulter, entreprenörer, fastighetsägare och deras rådgivare samt andra verksamma inom fastighetsrättens område.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
09:00-16:30 (registrering 08:30)

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:50
Lagstiftning och utredningar
Erik Hällströmer
09:50 - 10:50
Miljörätt
Stefan Rubensson
10:50 - 11:10
Kaffepaus
11:10 - 12:10
Spår 1: Hyresrätt
 • Nyheter, utredningar och trender inom hyresträtt
Christina Wahlström

Spår 2: Ersättning vid genomförande av detaljplaner
 • Översikt av skadeersättningsreglerna i expropriationslagen
 • Översikt av vinstfördelningsreglerna i fastighetsbildningslagen
 • Hur reglerna kan tillämpas enligt plan- och bygglagen vid genomförande av detaljplaner
Marc Landeman
12:10 - 13:10
Lunch
13:10 - 14:00
Spår 1: Hyresrättslig praxis om rörelseskada
 • Ersättning vid obefogat uppsägning - rörelseskada och senaste årens domar från HD - vet vi mer?
 • Förhållandet mellan teoretiska värden och faktiska utfall.
 • Rörelse i form av enskild näringsverksamhet och avkastningsvärdemetoden - avdrag för innehavarens egen arbetsinsats?

Richard Hager

 

Spår 2: Aktuella rättsfall inom bostadsrätt
Jori Munukka
14:00 - 14:10
Bensträckare och byte av sal
14:10 - 15:10
Spår 1: Co Living / Co Working
 • Vad är coworking och coliving?
 • Hur fungerar dessa nya företeelser på hyresmarknaden med befintlig lagstiftning?
 • Vad bör man tänka på om man hyr ut till coworking- eller coliving-aktörer?
Marie Öhrström, Ulla Werkell & Johan Kleveland

Spår 2: Ombyggnad och förbättringsåtgärder i bostadsrättsföreningen
 • Hur ska en bostadsrättsförening som önskar göra förändringar genom ombyggnation av byggnaden gå till väga?
 • Vilka förändringar kan bostadsrättsföreningens styrelse genomföra utan att inhämta medlemmarnas samtycke?
 • Är det möjligt att genomföra förändringar i gemensamma ytor och i lägenheter trots att några bostadsrättshavare motsätter sig åtgärden?
Elisabeth Ahlinder
15:10 - 15:30
Kaffepaus
15:30 - 16:30

Aktuella rättsfall inom allmän fastighetsrätt
Jori Munukka & Elisabeth Ahlinder

Dölj program


Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.