Fel i fastighet

Vad är ett fel i fastighetsrättslig mening och vilket ansvar åligger en säljare, en fastighetsmäklare och en besiktningsman? Under kursen behandlas dessa frågor och den praktiska hanteringen av felansvaret. Varmt välkommen!

3 december  |  6,5 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen går igenom grunderna för säljarens felansvar och de påföljder en köpare kan göra. Den behandlar även fastighetsmäklarens och besiktningsmannens ansvar i förhållande till köparen och säljaren.

Tyngdpunkten för kursen är att tydliggöra den praktiska hanteringen av felansvaret och åskådliggöra de bedömningar avseende felansvaret som kan utläsas av rättspraxis.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Vad utgör ett fel och vad innebär felansvaret?
 • Vilka byggnormer och byggregler har betydelse?
 • Vilka påföljder kan göras gällande?
 • Friskrivningar
 • Reklamation och preskription
 • Vilket ansvar har fastighetsmäklaren?
 • Vilket ansvar har besiktningsmannen?
 • Vilka bedömningar framgår av rättspraxis och vad avgör vem som är ansvarig för fel?

Föreläsare

Christoffer Löfquist, Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma
Oscar Wackling, Advokat och delägare, Foyen Advokatbyrå

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, fastighetsrättsjurister, försäkringsjurister, kommunjurister, mäklare och andra som kommer i kontakt med denna typ av frågeställningar.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
09:00 - 16:30 (registrering 08:30)

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:50
Vilka fel kan göras gällande:
 • Lagstiftning och förarbeten
 • Vad är konkreta respektive abstrakta fel?
09:50 - 10:10
Kaffepaus
10:10 - 12:00
Konkreta och Abstrakta fel

Konkreta fel

 • Vad följer av avtalet?
 • Gränslandet mellan abstrakta och konkreta fel
 • Säljarens respektive köparens ansvar
Abstrakta fel
 • Rättsliga fel
 • Rådighetsfel
 • Faktiska fel
 • Säljarens respektive köparens ansvar
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Konkreta fel och Abstrakta fel ( fortsättning)
 • Påföljder
 • Friskrivningar
 • Reklamation och preskription
14:00 - 14:45
Ansvarsområden
 • En fastighetsmäklares ansvar
 • En besiktningsmans ansvar
14:45 - 15:10
Kaffepaus
15:10 - 16:30
Domstolarnas bedömning
 • Domstolarnas bedömning av felansvar
 • Vad krävs för att påvisa fel?
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.