Fel i häst

Kursen ger en allmän genomgång av aktuella frågeställningar samt legala regleringar med fördjupning inom specifika delar inom det rättsliga området.

10 april 2019  |  6,5 kurstimmar  | Stockholm

Kursbeskrivning

Hästens roll i samhället har förändrats radikalt under de senaste 60 åren. Arbetshästen är i princip borta men antalet fritids- och tävlingshästar har ökat så att det idag finns fler hästar än på 1930-talet. Allt efter det att värdet på objektet (hästen) ökat har även tvister i samband med överlåtelser ökat likväl som tvister om äganderätten till häst. 

Flera återkommande juridiska frågor känns igen från våra allmänna regler om försäljning av lös egendom. Det gäller bland annat frågor såsom vad som kan anses vara "fel" och dolda fel i objektet, veterinärens roll och frågan om befintligt skick. Frågan om försäljningen skett i näringsverksamhet till konsument eller ej är även en vanlig återkommande fråga,  det vill säga om reglerna i konsumentköplagen skall gälla eller ej.

Hästen som "vara" gör att frågeställningarna ofta är artspecifika varför det krävs god kunskap för att kunna ge juridisk rådgivning i samband med hästaffärer.

Kursen ger en allmän genomgång av frågeställningarna och de legala regleringarna med fördjupningar inom de mest aktuella delarna. Under kursen behandlas även försäkringsfrågorna och de svåra värderingsfrågor som ofta uppkommer vid tvist.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

 • Aktuella lagar
 • Nya rättsfall
 • Avtal om överlåtelse av häst och andra typer av avtal om hästen
 • Vad är eller kan vara fel i häst rent juridiskt?
 • Hästbesiktning och intygsskrivning
 • EU-regler
 • konsumentköplagen tillämplighet
 • Utvecklingen i rättspraxis
 • Praktisk konfliktlösning

Kursledare

Lars Deckeman, advokat vid Advokatfirman Deckeman
Claes Pettersson, advokat vid Advokatfirman Ljung. 

Övriga föreläsare

Katarina Hallnér, advokat
Dan Nordenberg, advokat
Henrik Nyberg, veterinär

Målgrupp

Seminariet riktar sig till advokater, domare och andra jurister som arbetar med överlåtelser eller tvistefrågor med häst. Kursen kan även passa branschföreträdare, försäkringsrådgivare och andra rådgivare inom branschen.

Plats

Centralt i Stockholm, 08:30 - 17:00

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:30 - 10:30
Översiktlig över rättsområdet
 • aktuella lagar
 • nya rättsfall
 • nyheter i övrigt
10:30 - 10:50
Kaffepaus
11:00 - 12:00
Avtal om överlåtelse av häst och andra typer av avtal om hästen, m.m.
 • köplagen kontra konsumentköplagen
 • friskrivningar
 • reklamationer
 • utfästelser/garantier
 • återgång av köp
 • vad är eller kan vara fel i häst rent juridiskt?

Lars Deckeman, Claes Pettersson, Katarina Hellnér och Dan Nordenborg

12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Hästbesiktning och intygsskrivning
 • reservationer, dolda fel och förlorat försäkringsskydd
 • veterinärens roll vid hästköp och vid tvist
14:00 - 14:50
EU-regler
 • rätt domstol vid internationella köp

Dan Nordenborg

14:50 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:15
Överblick och kommentarer
 • konsumentköplagen tillämplighet
 • utvecklingen i rättspraxis
16:15 - 17:00
Praktisk konfliktlösning
 • processekonomi
 • "rätt" domstol
Sammanfattning
 • Värderingsfrågor och övriga frågor

Lars Deckeman, Claes Pettersson, Katarina Hallnér och Dan Nordenberg

17:00
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.