Fel i häst

Syftet med kursen är att ge en allmän genomgång av frågeställningarna och de legala regleringarna med fördjupningar inom de mest aktuella delarna.

Kursbeskrivning

Hästens roll i samhället har förändrats radikalt under det senaste 60 åren. Arbetshästen är i princip borta men antalet fritids och tävlingshästar har ökat så att det idag finns fler hästar än på 1930talet. Allt efter det att värdet på objektet (hästen) ökat har även tvister i samband med överlåtelser ökat likväl som tvister om äganderätten till häst.

Några av de mer frekvent återkommande juridiska frågorna känns igen från våra allmänna regler om försäljning av lös egendom. Bland annat gäller det vad som kan anses vara "fel" och dolda fel i objektet, veterinärens roll, frågan om befintligt skick, m.m. En vanlig fråga är om försäljningen skett i näringsverksamhet till konsument eller ej, d.v.s. om reglerna i konsumentköplagen skall gälla eller ej. Hästen som "vara" gör att frågeställningarna ofta är artspecifika varför det krävs god kunskap för att kunna ge juridisk rådgivning i samband med hästaffärer.

Syftet med kursen är att ge en allmän genomgång av frågeställningarna och de legala regleringarna med fördjupningar inom de mest aktuella delarna. Vidare behandlas försäkringsfrågorna och de svåra värderingsfrågor som ofta uppkommer vid tvist.

Föreläsare

Kursledare är advokat Lars Deckeman, Advokatfirman Deckeman, samt advokat Claes Pettersson, Advokatfirman Ljung. Lars och Claes är mycket kunniga inom området och Lars är även författare till flera böcker och artiklar i ämnet.

Övriga föreläsare är advokat Katarina Hallnér, advokat Dan Nordenberg och veterinär Henrik Nyberg. Samtliga föreläsande advokater är mycket kunniga och erfarna inom branschområdet hästjuridik.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till advokater, domare och andra jurister som arbetar med överlåtelser eller tvistefrågor med häst. Kursen kan även passa branschföreträdare, försäkringsrådgivare och andra rådgivare inom branschen.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:30 - 12:00
Översiktlig över rättsområdet
10:30 - 10:50
kaffe
11:00 - 12:00
Avtal om överlåtelse av häst och andra typer av avtal om hästen, m.m.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Hästbesiktning och intygsskrivning
14:05 - 14:50
EU-regler
14:50 - 15:15
Kaffe
15:15 - 15:15
Överblick och kommentarer
16:20 - 17:00
Praktisk konfliktlösning
08:30 - 09:00
Inskrivning och frukost

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.