Finansmarknaden 2018 - nyheter och aktuella frågor om regelverket på området


Nyhetsdagen syftar främst till att på ett överskådligt sätt presentera nyheterna, lyfta fram det centrala i förändringarna och diskutera konsekvenserna av dessa.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Nyhetsdagen syftar främst till att på ett överskådligt sätt presentera nyheterna, lyfta fram det centrala i förändringarna och diskutera konsekvenserna av dessa. Av experter på området får du en initierad genomgång av de förändringar som är aktuella i regelverken på finansmarknadsområdet (finansmarknadsrätten).

Dagen innehåller även en genomgång av nya, vägledande avgöranden (från både domstol, Finansinspektion och självreglerande organ) inom finansmarknadsområdet.

Föreläsare

Johan Lycke
Ann-Christine Lindeblad
Björn Wendleby
Hans Schedin
Lars Arell
Magnus Schmauch


MÅLGRUPP

Nyhetsdagen vänder sig till alla som vill eller måste hålla sig uppdaterade om vad som är på gång inom EU och som är intresserade av regel och praxisutvecklingen inom området. Tidigare år har främst följande grupper närvarat: affärsjurister; bankjurister; complianceansvarig personal och jurister inom statlig och kommunal förvaltning; ekonomijournalister, finansdirektörer och andra ledande befattningshavare i finansbranscher eller på noterat företag; revisorer, advokater och andra rådgivare på finansmarknadsområdet.

 

Klicka här för program

09.00-09.30
Registrering, kaffe och smörgås

09.30-09.40
Inledning
(Hans Schedin)

09.45 10.45
Ett år med MAR, Finansinspektionens perspektiv
(Magnus Schmauch)

10.45-11.00
Kaffepaus

11.00-12.00
Mifid II och Mifir
(Johan Lycke och AnnChristine Lindeblad)

12.00 13.00
Lunch

13.00 14.00
Pågående lagstiftning
(Lars Afrell)

14.00-15.00
Aktuella domar och sanktionsbeslut
(Björn Wendleby)

15.00- 15.20
Kaffepaus

15.20 16.20
MAR, branschens perspektiv
(Hans Schedin)

16.20
Nyhetsdagens avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen