Fondmarknaden 2018

Nyhetsdagen är tillbaka - för 15:e året i rad! Ta chansen att nätverka med branschkollegor samtidigt som du får en gedigen uppdatering om regelverk och praxis på fondområdet.

Kursbeskrivning

VJS har under många år bevakat utvecklingen inom fondområdet och anordnar nu för 15:e året i rad en nyhetsdag om aktuella frågeställningar avseende regelverket med fokus på tillämpningsfrågor. Under dagen berörs även andra aktuella frågor av betydelse för fondbolag, AIF-förvaltare, rådgivare och andra som kommer i kontakt med regelverket.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Hur har fondbranschen påverkats av MiFID II och Priips?
  • Hållbarhetsfrågorna – är fondbranschen lösningen på klimatfrågan?
  • Förändringarna i premiepensionssystemet
  • GDPR- vad bör fondbolagen fokusera på?
  • Vilka nya förslag är på agendan inom EU?
  • Rörlig ersättning i form av fondandelar – praktiska tillämpningsfrågor
  • Nyheter på skatte- och momsområdet avseende fonder och fondsparande
  • Aktuella frågor på Finansinspektionen
  • Aktuella frågor på Fondbolagens förening
  • SIMPT, Svenska Institutet Mot Penningtvätt – vägledning avseende hantering av penningtvättsfrågor för fondbolag

Moderator

Björn Wendleby, advokat vid Harvest Advokatbyrå

Övriga föreläsare 

Pontus Fornell, head of indirect tax vid KPMG
Ann Törner, certified Tax Advisor vid 
KPMG
Helene Wall, chefsjurist vid
 Fondbolagens förening
Åsa Wallenberg, VD vid SPP Fonder
Hanna Wetter, projektledare vid
 SIMPT
Dag Wetterberg, advokat vid Wetterberg Advokatbyrå

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater och andra jurister verksamma med affärsjuridisk rådgivning, bolagsjurister, jurister och complianceansvarig personal på bank, försäkringsbolag eller annat finansiellt företag, ledande befattningshavare och andra anställda i fondbolag, AIF-förvaltare och andra kapitalförvaltare samt revisorer och ekonomer som arbetar med frågor rörande fondlagstiftningen.

Kursen vänder sig även till andra rådgivare på finansmarknadsområdet som i sin verksamhet kommer i kontakt med de frågor kursen behandlar samt andra som önskar hålla sig uppdaterade på aktuellt område.

Vad andra säger om förra årets nyhetsdag

Mycket bra och aktuellt innehåll.

Per

Mycket intressant och aktuellt för min roll.

Anna, Förvaringsinstitutstjänsten

Klicka här för program

Kursprogram

09:00 - 09:30
Registrering, kaffe och smörgås
09:30 - 09:45
Inledning - övergripande introduktion
09:45 - 10:30
Förmiddagens program
10:30 - 10:45
Kaffe
10:45 - 12:00
Förmiddagens program, forts
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:15
Eftermiddagens program
14:15 - 15:00
Hållbarhetsfrågorna – är fondbranschen lösningen på klimatfrågan?
15:00 - 15:20
Kaffe
15:10 - 16:00
GDPR – vad bör fondbolagen fokusera på?
16:00 - 16:45
SIMPT – vägledning avseende hantering av penningtvättsfrågor
16:45 - 17:00
Avslutning

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.