Fondmarknaden 2017


Aktuellt om regelverk och praxis på fondområdet.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

VJS, som under många år har bevakat utvecklingen inom fondområdet, anordnar nu för fjortonde året i rad en nyhetsdag om aktuella frågeställningar avseende regelverket med fokus på tillämpningsfrågor. Under dagen berörs även andra aktuella frågor av betydelse för fondbolag, AIF-förvaltare, rådgivare och andra som kommer i kontakt med regelverket.

Några punkter ur programmet:

  • Vilka nya förslag är på agendan inom EU?
  • Fondutredningens slutbetänkade från 2016 och remissförfarandet – vilka förslag lämnades, hur har utredningens förslag tagits emot och när kan vi förvänta oss ny lagstiftning?
  • Aktuella frågor på Finansinspektionen
  • Aktuella frågor på Fondbolagens förening
  • Nyheter på skatte- och momsområdet avseende fonder och fondsparande
  • Hur påverkar innehållet i MiFID II, exempelvis de nya reglerna om när analysavgifter får belasta kunder, fondbolag och AIF-förvaltare?

  

FÖRELÄSARE

Moderator är advokat Björn Wendleby, Denovo Advokatbyrå

Som föreläsare medverkar bl.a: 
Advokat Amin Bell, Denovo Advokatbyrå
Director och auktoriserade revisorn Anders Carlsson, PWC
Director, Financial Services Tax Daniel Glückman, PWC
Justitierådet Ann-Christine Lindeblad, särskilt utredare, 2014 års fondutredning
Representanter från Fondbolagens förening

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig främst till, advokater och andra jurister verksamma med affärsjuridisk rådgivning, bolagsjurister,  jurister och complianceansvarig personal på bank, försäkringsbolag eller annat finansiellt företag,  ledande befattningshavare och andra anställda i fondbolag, AIF-förvaltare och andra kapitalförvaltare, revisorer och ekonomer som arbetar med frågor rörande fondlagstiftningen.

Kursen vänder sig även till andra rådgivare på finansmarknadsområdet som i sin verksamhet kommer i kontakt med de frågor som kursen behandlar samt andra som önskar hålla sig uppdaterade på aktuellt område.

 

Program

09.00 - 09.30 Registrering, kaffe och smörgås


09.30 - 09.45 Inledning - övergripande introduktion
Björn Wendleby


09.45 - 10.30 Vilka nya förslag är på agendan inom EU?

Aktuella frågor hos Finansinspektionen?
Björn Wendleby


(10.30 - 10.45 Kaffe)


10.45 - 12.00 Fondutredningens slutbetänkade – vilka förslag lämnades, hur har utredningens förslag tagits emot och när kan vi förvänta oss ny lagstiftning

Ann-Christine Lindeblad

(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 14.00 Nyheter på skatte- och momsområdet samt redovisningsområdet avseende fonder och fondsparande
Daniel Glückman & Anders Carlsson, PWC


14.00 - 14.45 Aktuella frågor på Fondbolagens förening

Representanter från Fondbolagens förening


(14.40 - 15.10 Kaffe)


15.10 - 16.00 Hur påverkar innehållet i MiFID II, exempelvis de nya reglerna om när analysavgifter får belasta kunder, fondbolag och AIF-förvaltare?

Amin Bell


16.00 - 16.45 Några övriga aktuella frågor
Björn Wendleby


16.45 - 17.00 Avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Deltagarna får intyg efter genomförd utbildning.

Vid samtidig bokning av kursen "Regelverket för fonder och fondförvaltare" ger vi dig 20% rabatt på båda bokningarna. Erbjudandet gäller t.o.m. kurstillfället och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se