Förändring av anställningsvillkor

- kollektivavtal, personliga avtal och anställningsskydd

STREAMAS LIVE | Kursen ger en överblick över olika förbundsavtals uppbyggnad och ger bland annat en ökad förståelse för samspelet mellan kollektivavtal och enskilda anställningsavtal. Välkommen på kurs!

25 mars 2020  |  3 kurstimmar  | Stockholm

Kursbeskrivning

En av de mest centrala frågorna inom arbetsrätten är hur anställningsförhållandet ska kunna förändras över tiden. Särskilt brännande blir frågorna om det rör sig om sänkning av lön eller andra försämringar för arbetstagaren. Under senare har t.ex. frågor om s.k. hyvling varit omdiskuterad.

Kursen syftar till att ge en översikt om metoder för förändring av anställningsvillkor på företagsnivå som rättsordningen erbjuder och hur dessa samverkar.

Kursen ger dig:

  • en överblick över olika förbundsavtals uppbyggnad,
  • en ökad förståelse för samspelet mellan kollektivavtal och enskilda anställningsavtal,
  • en ökad förståelse av anställningsskyddslagen betydelse vid villkorsändring och
  • en metod för analysera i vilken utsträckning villkorsändringar är tillåtna/möjliga.

Föreläsare

Jonas Malmberg är ordförande i Arbetsdomstolen. Han har tidigare varit professor bl.a. vid Uppsala Universitet.


Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister inom organisationerna, advokater, bolagsjurister och erfarna personalhandläggare. Deltagarna förväntas ha goda kunskaper i arbetsrätt.


Lojalitetserbjudande

Jonas Malmberg kommer hålla i två kurser under samma dag den 25 mars 2020. Vi erbjuder därför reducerat pris vid bokning av båda halvdagskurserna.

20 % rabatt vid bokning av följande kurser:
Förändringsvillkor - kollektivavtal, personliga avtal och anställningsskydd (förmiddag) | Arbete och fritid - lojalitet och yttrandefrihet på och utanför arbetet (eftermiddag)

För att ta del av erbjudandet ska bokningarna ske under samma dag. Ange "heldag25mars" under Kampanjkod vid bokning för att ta del av erbjudandet.

Kursen utförs digitalt

Denna kurs kommer att utföras digitalt vilket ger dig mer flexibilitet samt möjlighet att välja mellan att kompetensutvecklas via datorn, surfplattan eller mobilen. Allt du behöver är en internetuppkoppling. Vi kommer att skicka ut information närmare kurstillfället om hur du kopplar upp dig.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:30
  • Förbundsavtal och utrymmet för villkorsändringar på företagsnivå
  • Lokala kollektivavtal och utrymmet för villkorsändringar
10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:00
  • Villkorsändring genom personliga avtal
  • Ensidig arbetsgivarreglering
  • Uppsägning av villkorsskäl
12:00
Kursen avslutas
Dölj program


Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, smörgås och kaffe samt fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 3 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.