Förändringsledning


Teorier, modeller och praktiska verktyg för effektiv förändringsledning. Kursen är framtagen i samarbete med författaren Eva Norrman Brandt och Sanoma Utbildning.

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

7900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

I den här kursen får du en genomgång av teorier, modeller och verktyg inom området förändringsledning. Du får själv arbeta med en förändringsutmaning du har med dig och konkret koppla verklighet till verktyg och modeller. Alla verktyg är forsknings eller evidensbaserade och kursens innehåll är väl beprövat sedan många år i olika typer av organisationer.

Syftet är att öka medvetenheten om vad det innebär att vara förändringsledare och stärka deltagarna i rollen som förändringsledare genom att tillägna sig verktyg och kunskaper om förändringens olika perspektiv.

Några av kursens programpunkter:

  • Att planera och förbereda inför en förändring
  • Förändringsstrategier 
  • Generiska faser och aktiviteter i en förändringsprocess
  • Förändringens psykologi
  • Rollen som förändringsledare respektive sponsor

 

Föreläsare

Kursen leds av Eva Brandt, socionom, psykoteraput och doktorand inom förändring och ledarskap. Eva är verksam som organisations- och ledarskapskonsult med mångårig erfarenhet av såväl offentlig som privat sektor. Hon har även vunnit utmärkelser med sina böcker inom HR och ledarskap.  

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som jobbar i ledande positioner med förändring. Det kan t ex vara byråchefer, partners, linjechefer, projektledare, HR-chefer, m fl.

 

Klicka här för program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-10.00 Vad menar vi när vi talar om förändring? Förändringens utmaningar och grundkomponenter. Diagnos på förändringen.


10.00-12.00 Att planera och förbereda sig inför en förändring – frågor som söker svar- val av förändringsstrategi, faser och aktiviteter i en förändringsprocess.

(12.00-13.00 Lunch)


13.00-14.30 Förändringens psykologi – hur reagerar människor på förändring och hur kan du hantera reaktioner?

(14.30-15.00 Kaffe och fika)


15.00-16.00 Roller och aktiviteter i förändring


16.00-17.00 Att organisera dialog och skapa ”sensemaking”


17.00 Kursen avslutas

 

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se