Fördjupning i plan- och bygglagen: detaljplan, bygglov, tillsyn, överklagande, m.m.


En fördjupningskurs i plan- och byggrätt med ett särskilt fokus på bygglov, tillsyn, m.m.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen behandlar på en fördjupande nivå de plan- och byggrättsliga planinstrumenten, främst översiktsplanen och detaljplanen.  Kursen fokuserar bl.a. på vad som är möjligt att reglera i plan och vilken verkan regleringen får, även i förhållande till bygglovet. Kursen behandlar även på en fördjupande nivå bygglovet, med fokus på bl.a. lovplikt, förutsättningar för lov och lovets förhållande till bl.a. plan. Kursen behandlar även föreläggande och byggsanktionsavgift samt de processuella förutsättningar som gäller vid överklagande enligt PBL, liksom rättskraftsaspekter. Kursen fokuserar på de delar som är mest relevanta ur ett tillämparperspektiv.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Kort om PBL:s historik och systematik m.m.
  • Det kommunala planmonopolet och de allmänna hänsynsbestämmelserna
  • Översiktsplan och detaljplan; innehåll och verkningar
  • Bygglov; lovplikt, förhållandet till plan et c.
  • Tillsyn; föreläggande och byggsanktionsavgift m.m.
  • Överklagande; processrättsliga frågeställningar inkl. rättskraft 

FÖRELÄSARE

Rådman Jesper Blomberg, Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt
Advokat/partner Pontus Gunnarsson, MAQS Advokatbyrå

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsjurister, beredningsjurister, biträdande jurister, kommunjurister m.m., men även till andra verksamma inom området, t.ex. stadsarkitekter, exploateringsingenjörer och planchefer.

 

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-09.30 Kort om PBL:s historik och systematik samt det kommunala planmonopolet m.m.

09.30-11.00 Översiktsplan och detaljplan

11.00-12.00 Bygglov

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Forts. Bygglov

13.30-15.30 Tillsyn och överklagande

15.30-15.50 Kaffe

15.50-16.45 Tillsyn och överklagande

16.45-17.00 Uppsummering och avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch och kaffe. 

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen