Förmynderskapsrätt


Kursen ger en noggrann genomgång av omyndigjuridiken och reglerna om ställföreträdare för omyndiga och vuxna.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Förutsättningarna för godmanskap och förvaltarskap gås igenom liksom förvaltningsregler för ställföreträdare enligt föräldrabalken. Tredjemansfrågor belyses. Reglerna om särskild förvaltning behandlas ingående, varvid förutsättningar och rättsföljd, utformning av testamente, gåvobrev och förmånstagarförordnande med förvaltningsföreskrifter samt laglottsreglernas betydelse tas upp. Regelverkat avseende överförmyndarverksamhet, överförmyndartillsyn och kontroll gås igenom. Särskild överförmyndarkontroll tas upp. Domstolens och länsstyrelsens roll behandlas, liksom processuella frågor och sekretess. Pågående lagstiftning presenteras. Rättspraxis gås igenom och diskuteras.

Föreläsare

Advokat Per Westman, mångårig erfarenhet som ansvarig för utbildning för praktiker inom familjerättsliga ämnen och författare. 


MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till advokater, bankjurister, överförmyndarhandläggare och andra som kommer i kontakt med frågor inom förmynderskapsrätten. Kursen syftar till att ge deltagarna insikt i och förmåga att hantera rättsliga frågor inom förmynderskapsrättens område och att ha vetskap om var ytterligare kunskap kan sökas.

 

PROGRAM

08.30 - 09.00       Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 12.00       Förmiddagen behandlar:  
Omyndigjuridik - Bristande rättshandlingsförmåga - Omyndiga - Omyndigas rättsställning - Behörighetsutrymmet för omyndiga -  Omyndigas avtal - Giltighet och ogiltighet - Undantagsregler för behörighet -  Samtycke och ratihabition - Ställföreträdarskap för omyndiga - Ställföreträdarskap för vuxna - Anordnande av godmanskap och förvaltarskap

12.00 - 13.00       Lunch

13.00 - 17.00       Eftermiddagen behandlar:
Förvaltningsregler inom förmynderskapsrätten - Föräldrars förmyndarförvaltning - Förordnade ställföreträdares förvaltning - Överförmyndartillsyn - Överförmyndarkontroll - Överförmyndarsamtycke -  Överförmyndarens handläggning - Domstolens roll - Länsstyrelsens tillsyn -  Processuella frågor - Sekretess - Särskild förvaltning - Förvaltningsföreskrifter i testamente, gåvobrev och förmånstagarförordnande - Laglottsreglernas betydelse - Särskild överförmyndarkontroll

17.00                   Kursen avlutas
Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning. 

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen