Försäkringsavtalsrätt - översikt och praktiskt orienterad fördjupning


En tvådagarskurs som ger dig en praktiskt förankrad guide i försäkringsavtalsrätt. Syftet är att ge dig fördjupad insikt i en rad frågor beträffande bland annat tolkning och jämkning av försäkringsvillkor.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

15 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Denna kurs är en praktiskt orienterad tvådagarskurs. Målsättningen är att deltagarna skall erhålla ett antal verktyg som bidrar till ökad förmåga att med säker hand hantera ett antal vanligt förekommande försäkringsavtalsrättsliga problem.

Under de båda dagarna varvas föreläsningspass med praktiska övningar - ett upplägg som säkerställer att de teoretiska kunskaper som presenteras även blir belysta ur praktisk synvinkel.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Vad är försäkringsavtalsrätt?
  • Försäkringsavtalet
  • Försäkringsgivares kontraheringsplikt
  • Tolkning av försäkringsvillkor
  • Jämkning av oskäliga försäkringsvillkor
  • Försäkringsgivares informationsplikt
  • Premiebetalningen
  • Biförpliktelserna på försäkringstagarens sida
  • Försäkringsgivarens skyldigheter i samband med skaderegleringen
  • Preskription av fordringar på försäkringsersättning

 

Föreläsare

Professor i civilrätt Marcus Radetzki, vid Stockholms universitet och specialist på försäkrings- och skadeståndsrätt.

 

MÅLGRUPP

Denna utbildning vänder sig till jurister som önskar erhålla överblick över försäkringsavtalsrätten och därutöver få fördjupade kunskaper beträffande ett antal försäkringsavtalsrättsliga frågeställningar med stor praktisk betydelse.

 

Klicka här för program

Dag 1
14 MARS:

08:30  09:00                   Registrering, kaffe och smörgås

09.00 – 09.30                   Introduktion

09.30 – 10.00                   Vad är försäkringsavtalsrätt?

10.00 – 11.00                   Försäkringsavtalet

11.00 – 12.00                   Kontraheringsplikten

12.00 – 13.00                   Lunch

13.00 – 15.30                   Tolkning av försäkringsvillkor

15.30 – 17.00                   Jämkning av oskäliga försäkringsvillkor

 

Dag 2
15 MARS:

08:30 – 09:00                    Kaffe och smörgås

09.00 – 10.00                    Försäkringsgivares skyldigheter vid försäkringsfall

10.00 – 11.00                    Försäkringsgivares informationsplikt

11.00 – 12.00                    Premiebetalning

12.00 – 13.00                    Lunch

13.00 – 15.00                    Biförpliktelser på försäkringstagarens sida

15.00 – 16.30                    De nya reglerna om preskription av   försäkringsersättning

16.30 – 17.00                    Sammanfattande avslutning

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 14 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se