Förvaltningsprocessen


Förvaltningsprocessrätten har fått en mer central position än tidigare och angår nu inte bara de jurister som är verksamma inom olika myndigheter utan också advokater och affärsjurister.

Boka kurs

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Viktiga och ingripande frågor för såväl privatpersoner som för företag avgörs numera i sista hand av förvaltningsdomstol. Denna utveckling beror främst på att enskilda aktörer har blivit mer beroende av olika myndigheter, men också på att trycket från europarätten i hög grad riktas mot de offentliga organen. I en förvaltningsprocess tillämpas andra regler och principer än inom den allmänna processen. Regleringen är i många avseenden knapphändig vilket medför att praxis ofta har avgörande betydelse. Från en praktisk utgångspunkt behandlas i kursen ett antal centrala förvaltnings-processuella frågor.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Är endast formella myndighetsbeslut överklagbara?
  • Kan man överklaga beslut riktade till annan, men som påverkar den egna verksamheten?
  • Vad utgör saken i en förvaltningsprocess?
  • Vad får rättens avgörande grundas på?
  • Hur hanteras bevisningen i förvaltningsdomstol
  • När utgör omprövning ett alternativ till överklagande?
  • Vilken rätt har part till muntlig förhandling och hur genomförs den?

 

FÖRELÄSARE

Rådman Jesper Blomberg, Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt
Advokat/partner Pontus Gunnarsson, MAQS Advokatbyrå i Malmö

 

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister, bolagsjurister och jurister inom myndigheter. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om de processuella regelverken och gärna viss erfarenhet av processföring.


Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00-12.00 Introduktion
- Överklagbarhet
- Klagorätt
- Inhibition
- Kommunikation
- Ändring av talan
- Domstolens utredningsplikt


(12.00-13.00 Lunch)


13.00-15.45

- Ändring av talan
- Muntlig förhandling


15.45-16.50
 
- Bevisning
- Ändring och omprövning 


16.50-17.00
Sammanfattning & avslutning

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Anmäl dig till kursen 9/5 - 2018 Anmäl dig till kursen 27/11 - 2018