Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsprocessrätten har fått en mer central position än tidigare och angår nu inte bara de jurister som är verksamma inom olika myndigheter utan också advokater och affärsjurister.

Kursbeskrivning

Viktiga och ingripande frågor för såväl privatpersoner som företag avgörs numera i sista hand av förvaltningsdomstol. Denna utveckling beror främst på att enskilda aktörer har blivit mer beroende av olika myndigheter, men också på att trycket från europarätten i hög grad riktas mot de offentliga organen. I en förvaltningsprocess tillämpas andra regler och principer än inom den allmänna processen. Regleringen är i många avseenden knapphändig vilket medför att praxis ofta har avgörande betydelse. Från en praktisk och fördjupad utgångspunkt behandlar kursen de mest centrala förvaltningsprocessrättsliga frågorna.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Myndighetsbesluts överklagbarhet
  • Överklaganderätt (talerätt)
  • Domstolens processledningsplikt och utredningsansvar
  • Handläggning; kommunicering, rätt till muntlig förhandling m.m.
  • Domstolens prövningsram, parts åberopsbörda etc.
  • Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i förvaltningsprocessen
  • Rättskraften i förvaltningsprocessen

Föreläsare

Jesper Blomberg är rådman på Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Han har gedigen undervisningserfarenhet sedan 2002, främst inom plan- och byggrätt, förvaltningsprocessrätt, förvaltningsrätt och kommunalrätt

Pontus Gunnarsson är advokat och partner på MAQS advokatbyrå i Malmö. Han har arbetat med juridisk rådgivning sedan 2002; både som advokat samt inom den kommunala sfären

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsjurister, föredragande, beredningsjurister, biträdande jurister, verksjurister, kommunjurister m.fl., men även till övriga verksamma inom myndighetsutövning och processföring i förvaltningsdomstol.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:30
Förvaltningsprocessens historik och funktion
09:30 - 11:00
Överklagbarhet och talerätt
11:00 - 12:00
Processledningsplikt m.m.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:30
Handläggning m.m.
13:30 - 14:30
Domstolens prövningsram
14:30 - 15:30
Bevisfrågor
15:30 - 15:50
Kaffe
15:50 - 16:45
Forts. bevisfrågor samt rättskraft
16:45 - 17:00
Summering och avslutning

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.