Förvaltningsrätt - en temadag


Med fokus på den allmänna förvaltningsrätten.

Boka kurs

Kurstillfällen

-
Centrala Stockholm

Pris

4 400 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Detta är ett kunskaps- och nyhetsforum som riktar sig till jurister och andra som handskas med förvaltningsrättsliga regler. Temadagens fokus kommer att ligga på den allmänna förvaltningsrätten.

PUnkter ur programmeT

  • EU-rätten i den svenska förvaltningsrätten: bundenhet, företräde och parallella förvaltningsrättsliga normer
  • EU-rättens påverkan på den svenska förvaltningsrätten och förvaltningsprocessen: var går gränsen?
  • Nytt från JO
  • Aktuella domar från Högsta förvaltningsdomstolen  

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till praktiskt verksamma jurister som arbetar med tillämpning av förvaltningsrättsliga regler.

Föreläsare

Jur. kand Carl Lebeck (kursledare)
Doktorand i statsrätt vid Stockholms Universitet och försteamanuensis (lektor) i rättsvetenskap vid Högskolan i Lillehammer

Professor Jane Reichel, Uppsala Universitet.
Doktorand Michaela Ribbing, Stockholms Universitet
Forskare och jur. dr Gustaf Wall, Uppsala universitet

 

 

Program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 09.10 Introduktion

Carl Lebeck


09.10 - 10.00 - EU-rätten i den svenska förvaltningsrätten: bundenhet, företräde och parallella förvaltningsrättsliga normer

Jane Reichel


10.00 - 10.45 - EU-rättens påverkan på den svenska förvaltningsrätten och förvaltningsprocessen: var går gränsen?

Carl Lebeck


10.45 - 11.30 Nytt från JO

Michaela Ribbing


11.30 - 12.15 Aktuella domar från Högsta förvaltningsdomstolen
 
Gustaf Wall

 

Avgiften inkluderar kursdokumentation, kaffe och smörgås.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 3,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Selcuk Ünlü
vjs@vjs.se

Boka kursen