Förvaringsinstitut – en genomgång av kraven i regelverket och aktuella frågor

Frukostseminariet syftar till att ge en genomgång av förvaringsinstitutets regelverk med särskilt fokus på frågor som rör dess kontrollerande roll. Välkommen på utbildning!

Kursbeskrivning

Alla värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder är skyldiga att ha ett förvaringsinstitut. Dessa institut har bl.a. i uppdrag att ha kontroll över fondens tillgångar och utföra kontroller av att fondbestämmelserna för fonderna följs.

Under denna kurs görs en genomgång av regelverket för förvaringsinstitut, med ett särskilt fokus på frågor som rör förvaringsinstitutets kontrollerande roll.

Föreläsare

Björn Wendleby är advokat och delägare vid Harvest Advokatbyrå. Björn har tidigare arbetat hos bl.a. SEB och Finansinspektionen och har en bakgrund inom domstolsväsendet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ledande befattningshavare och andra anställda på banker, fondbolag och AIF-förvaltare som arbetar med, eller kommer i kontakt med, frågor som rör förvaringsinstitutets roll.

Vad andra säger

Bra kurs! Rekommenderar starkt

Linda, Redovisningsekonom

Lagom nivå på materialet, som även går att använda som referensmaterial. Bra med riktiga exempel.

Maria,

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 11:00
Föreläsning

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe, smörgås och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 2 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.