Framtidsfullmakter - fördjupning och erfarenheter


Genom ny lagstiftning har institutet framtidsfullmakt införts i Sverige den 1 juli 2017. Härigenom skapas en ny möjlighet för den som vill göra en framtida planering för sin ekonomi med tanke på ålderdom eller kommande sjukdom.

Boka kurs

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Framtidsfullmakter kommer att få ett stort praktiskt användningsområde vid sidan av sedvanliga fullmakter och andra rättshandlingar och som ett alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Advokater, bankjurister och andra praktiskt verksamma jurister kommer att behöva ge rådgivning om och biträda vid upprättande av framtidsfullmakter. Överförmyndarna och domstolarna kommer att behöva behärska institutet.

I kursen genomgås den nya lagen. Regler för upprättande och återkallande av en framtidsfullmakt diskuteras, liksom ikraftträdande, giltighet, angriplighet och upphörande. Vidare diskuteras det praktiska användningsområdet, utformning av framtidsfullmakter, vem som kan vara framtidsfullmäktig samt insyn och bevakning av framtidsfullmakter. Nya regler om behörighet för anhöriga genomgås.


Föreläsare

Advokat Per Westman, mångårig erfarenhet som ansvarig för utbildning för praktiker inom familjerättsliga ämnen och författare. 


MÅLGRUPP

Advokater och biträdande jurister, jurister på juristbyråer, bankjurister försäkringsjurister, överförmyndare, m.fl.

 

PROGRAM

08.30-09.00    Registrering, kaffe och smörgås


09.00–12.00    Förmiddagen behandlar:
- Framtidsfullmakt, Bakgrund, Innebörd
- Upprättande
- Återkallelse, Upphörande, Ogiltighet


(12.00-13.00    Lunch)


13.00–17.00    Eftermiddagen behandlar:
- Ikraftträdande 
- Brukande, Insyn, Ingripande
- Fullmaktsrättsliga frågor
- Tolkning
- Praktiska fall 
- Behörighet för anhöriga

 17.00               Kursen avslutas

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning. 

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se
Anmäl dig till kursen 30/5 - 2018 Anmäl dig till kursen 12/9 - 2018