Framtidsfullmakter – fördjupning och erfarenheter

Ny lagstiftning har bidragit till att institutet framtidsfullmakt infördes i Sverige den 1 juli 2017. Härigenom skapas en ny möjlighet för den som vill göra en framtida planering för sin ekonomi med tanke på ålderdom eller kommande sjukdom.

Kursbeskrivning

Framtidsfullmakter kommer att få ett stort praktiskt användningsområde vid sidan av sedvanliga fullmakter, rättshandlingar och som ett alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Detta bidrar till att advokater, bankjurister och andra praktiskt verksamma jurister kommer behöva ge rådgivning om och biträda vid upprättande av framtidsfullmakter. Överförmyndarna och domstolarna kommer att behöva behärska institutet.

I kursen går vi igenom den nya lagen. Vi diskuterar regler för upprättande och återkallande av en framtidsfullmakt, liksom ikraftträdande, giltighet, angriplighet och upphörande. Senare diskuteras det praktiska användningsområdet, utformning av framtidsfullmakter, vem som kan vara framtidsfullmäktig samt insyn och bevakning av framtidsfullmakter. Nya regler om behörighet för anhöriga genomgås.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Framtidsfullmakt; Bakgrund; Innebörd
 • Upprättande av framtidsfullmakt; Formkrav; Rättshandlingsförmåga; Beslutsförmåga
 • Återkallelse; Upphörande; Ogiltighet
 • Ikraftträdande av framtidsfullmakt; Tidpunkt; Andra krav
 • Brukande av framtidsfullmakt; Insyn; Ingripande från överförmyndare eller annan
 • Fullmaktsrättsliga frågor
 • Tolkning
 • Praktiska fall
 • Behörighet för anhöriga

Föreläsare

Per Westman är advokat och har mångårig erfarenhet som ansvarig för utbildning för praktiker inom familjerättsliga ämnen. Han driver egen advokatverksamhet i Stockholm och har i många år genom forskning och i praktik specialiserat sig på familjerätt, särskilt inom ekonomisk familjerätt, förmynderskapsrätt och framtidsfullmakter. Per är författare till boken Förmynderskap, Norstedts Juridik/Wolters Kluwer.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister, jurister på juristbyråer, bankjurister försäkringsjurister, överförmyndare, m.fl.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Vad andra säger

Välplanerad och bra kurs. Bra disposition och genomgång på ett nytt och svårt ämne, med inte allt för tydliga riktlinjer.

Kristina, Jurist

Jättebra disposition och mycket relevanta korsreferenser!

Elisabet, Compliance officer

Materialet var omfattande och läraren var väldigt kunnig inom området. Tycker kursen täckte en bred front ganska bra med tanke på att det fanns så många inom olika branscher närvarande.

Arash

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:15
Förmiddagens program
 • Framtidsfullmakt, Bakgrund, Innebörd
 • Upprättande
 • Återkallelse, Upphörande, Ogiltighet
10:15 - 10:30
Kaffepaus
10:30 - 12:00
Förmiddagens program (fortsättning)
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
Eftermiddagens program
 • Ikraftträdande
 • Brukande, Insyn, Ingripande
 • Fullmaktsrättsliga frågor
 • Tolkning
 • Praktiska fall
 • Behörighet för anhöriga
15:00 - 15:20
Kaffepaus
15:20 - 17:00
Eftermiddagens program (fortsättning)
17:00
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika samt boken Förmynderskap.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.