GDPR 1 - den nya dataskyddsförordningen

EU:s dataskyddsförordning är omfattande och påverkar förutsättningarna för i stort sett all behandling av personuppgifter. Alla organisationer måste sätta sig in i vad förordningen innebär.

Kursbeskrivning

Kursen ger en grundlig genomgång av dataskyddslagstiftningen, med fokus på vilka nyheter GDPR innebär. Bland annat diskuteras de förändrade förutsättningar för att behandla personuppgifter, "rätten att bli glömd" och ökade krav på proaktiva åtgärder. Under kursen diskuteras vilka åtgärder som måste vidtas för att möta förordningens krav. 

Under en del av eftermiddagen ges möjlighet att välja mellan en offentligrättslig och en privaträttslig grupp. Välkommen på utbildning!

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Konsekvenserna av en förordning istället för ett direktiv
 • Förändrad territoriell tillämplighet
 • Ökade krav på information till den registrerade
 • Skärpta krav på samtyckets form
 • Vad innebär "rätten att bli bortglömd" samt kravet på dataportabilitet?
 • Dataskyddsombud blir obligatoriskt i vissa verksamheter
 • Krav på register över behandlingen av behandlingen samt krav på konsekvensbedömningar avseende dataskydd
 • Nya krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
 • Preciseringar av finalitetsprincipen
 • Nya självständiga skyldigheter för personuppgiftsbiträden samt nya krav på biträdesavtalet
 • Förhållandet till offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen
 • Förhållandet till mediegrundlagarna (TF och YGL)
 • Skärpta sanktioner
 • Nya skyldigheter att rapportera personuppgiftsincidenter
 • Profilering och pseudonymisering
 • Vad innebär det att missbruksregeln försvinner och att myndigheter inte kommer att få behandla personuppgifter efter en intresseavvägning?
 • Praktisk checklista

Föreläsare

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Sören är också skiljeman, författare och uppskattad föreläsare. Han har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och har en synnerligen omfattande och bred erfarenhet av offentliga utredningar.

Daniel Westman är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han är verksam som oberoende rådgivare till myndigheter och företag och som doktorand i rättsinformatik. Han är expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, compliance officers samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Vad andra säger

"Mycket kompetenta och pedagogiska föreläsare som gav en förståelig beskrivning även för någon som inte är jurist"

Ann, Verksamhetsutvecklare

"Pedagogiska och kunniga föreläsare som lät deltagarna ställa frågor, mycket frågor. Jättebra!"

Naima, Jurist

"Väldigt informativt och höll en lagom nivå för en introduktionsutbildning. Pedagogiska föreläsare!"

Sedef, Utredningspecialist

Klicka här för program

Kursprogram

09:00 - 09:30
Registrering, kaffe och smörgås
09:30-10:45

Genomgång av förordningen 

Daniel Westman

10:45-11:00
Kaffepaus
11.00-12.30

Genomgång av förordningen (fortsättning)

Daniel Westman

12:30-13:30
Lunch
13:30-14:30

Ökade krav på "byråkrati", skärpta sanktioner samt genomgång av nödvändiga åtgärder 

Sören Öman

14:30-14:45
Kaffepaus
14:45-16:00

Möjlighet att välja privaträttslig eller offentligrättslig inriktning. - - Möjlighet att ställa frågor.

Sören Öman och Daniel Westman

16:00-16:30

Frågestund, diskussion och ev. uppsamling 

Sören Öman och Daniel Westman

16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.