GDPR 2 - Nationell lagstiftning och fördjupning

EU:s dataskyddsförordning är direkt tillämplig, men lämnar relativt stort utrymme för kompletterande nationell reglering. Kursen behandlar den svenska kompletterande regleringen samt ger en fördjupning kring utvalda delar av själva förordningen.

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till den som har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och som vill fördjupa sig och få en uppdatering om hur förordningen kommer att hanteras i Sverige. 

Dagen inleds med en nyhetsuppdatering rörande dataskyddsförordningen. Därefter presenteras den nya kompletterande svenska dataskyddslagen. 

Under eftermiddagen ges en översikt över arbetet med att se över de särskilda registerförfattningarna. Dessutom behandlas den nya kamerabevakningslagen. Därefter görs en fördjupad analys av vissa av dataskyddsförordningens regler. Under denna fördjupning behandlas bl.a. de omfattande bestämmelserna om den registrerades rättigheter, de nya reglerna om samtycke och reglerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. 

Under dagen finns det utrymme för frågor och diskussion.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Nyheter om dataskyddsförordningen, t.ex. nya vägledningar.
  • Förhållandet mellan förordningen och nationella bestämmelser
  • Lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (”Dataskyddslagen”)
  • En ny kamerabevakningslag
  • Annan kompletterande svensk lagstiftning
  • Analys av de registrerades rättigheter
  • Utökade informationsskyldigheter, rätten till radering, rätten att motsätta sig behandlingen och rätten till dataportabilitet
  • De nya reglerna om samtycke till behandling
  • Kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
  • Frågestund och tillfälle till fördjupad diskussion

Föreläsare

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han är också skiljeman, författare och uppskattad föreläsare. Han har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och har en synnerligen omfattande och bred erfarenhet av offentliga utredningar.

Daniel Westman är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han är verksam som fristående rådgivare och som doktorand i rättsinformatik. Han har varit expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, compliance officers samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

 

Vad andra säger

Både Sören och Daniel är väldigt kunniga och ger bra svar på frågor!

Maria, Jurist och personuppgiftsombud

Klicka här för program

Kursprogram

09:00 - 09:30
Registrering, kaffe och smörgås
09:30 - 10:00

Nyhetsuppdatering om dataskyddsförordningen

Daniel Westman

10:00 - 10:45

Dataskyddslagen

Daniel Westman

10:45 - 11:00
Kaffepaus
11:00 - 11:45

Dataskyddslagen (fortsättning)

Daniel Westman

11:45 - 12:00
Frågor och diskussion
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:45

Översynen av de särskilda registerförfattningarna

Sören Öman

13:45 - 14:00
Frågor och diskussion om förhållandet mellan förordningen och svensk nationell rätt
14:00 - 15:00

Fördjupning i utvalda frågor: Den registrerades rättigheter

Sören Öman

15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:00

Fördjupning i utvalda frågor: De nya reglerna om samtycke till behandling. Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. 

Daniel Westman

16:00 - 16:30
Frågor och diskussion
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.