GDPR 2 - Nationell lagstiftning och fördjupning


EU:s dataskyddsförordning är direkt tillämplig, men lämnar relativt stort utrymme för kompletterande nationell reglering. Kursen behandlar arbetet med att ta fram en sådan kompletterande reglering samt ger en fördjupning kring utvalda delar av själva förordningen.

Boka kurs

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Uppdaterad kursbeskrivning! Kursen hette tidigare "EU:s dataskyddsförordning - kompletterande nationell reglering och fördjupning"

Kursen vänder sig till den som har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och som vill fördjupa sig och få en uppdatering om hur förordningen kommer att hanteras i Sverige. 


Dagen inleds med en nyhetsuppdatering rörande dataskyddsförordningen. Därefter presenteras och analyseras förslaget till en kompletterande svensk dataskyddslag. 

Under eftermiddagen ges en översikt över arbetet med att se över de särskilda registerförfattningarna. Dessutom behandlas förslaget till en ny kamerabevakningslag. Därefter görs en fördjupad analys av vissa av dataskyddsförordningens regler. Under denna fördjupning behandlas bl.a. de omfattande bestämmelserna om den registrerades rättigheter, de nya reglerna om samtycke och reglerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. 

Under dagen finns det utrymme för frågor och diskussion.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Nyheter om dataskyddsförordningen, t.ex. nya vägledningar.
 • Förhållandet mellan förordningen och nationella bestämmelser
 • Förslaget till en generell lag som kompletterar dataskyddsförordningen (”Dataskyddslagen”)
 • En ny kamerabevakningslag
 • Annan kompletterande svensk lagstiftning
 • Analys av de registrerades rättigheter
 • Utökade informationsskyldigheter, rätten till radering, rätten att motsätta sig behandlingen och rätten till dataportabilitet
 • De nya reglerna om samtycke till behandling
 • Kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
 • Frågestund och tillfälle till fördjupad diskussion

   

Föreläsare

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han är också skiljeman, författare och uppskattad föreläsare. Han har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och har en synnerligen omfattande och bred erfarenhet av offentliga utredningar.

Han var sekreterare i den kommitté som föreslog personuppgiftslagen (PUL) och har senare på regeringens uppdrag gjort en översyn av lagen som lett till betydande ändringar. Han har också medverkat i många andra utredningar om personuppgiftsskydd och, tillsammans med annan, skrivit den ledande lagkommentaren till PUL.

Daniel Westman är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han är verksam som fristående rådgivare och som doktorand i rättsinformatik. Han har varit expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.

 

Målgrupp

Advokater, jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, compliance officers samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor.


PROGRAM

09.00 - 09.30     Registrering, kaffe och smörgås

09.30 - 10.00    Nyhetsuppdatering om dataskyddsförordningen
Daniel Westman

10.00 - 10.45    Förslaget till en kompletterande svensk dataskyddslag
Daniel Westman

10.45 - 11.00     Kaffe

11.00 - 11.45    Förslaget till en kompletterande svensk dataskyddslag (forts.) 
Daniel Westman

11.45 - 12.00    Frågor och diskussion

12.00 - 13.00     Lunch

13.00 - 14.00    Översynen av de särskilda registerförfattningarna och förslaget till en ny kamerabevakningslag
Sören Öman

14.00 - 15.00     Fördjupning i utvalda frågor: Den registrerades rättigheter
Sören Öman

15.00 - 15.20      Kaffe

15.20 - 16.15     Fördjupning i utvalda frågor: De nya reglerna om samtycke till behandling. Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. 
Daniel Westman

16.15 - 16.30     Frågor, diskussion och kursen avslutas

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 
 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se
Anmäl dig till kursen 21/3 - 2018 Anmäl dig till kursen 22/5 - 2018 Anmäl dig till kursen 4/10 - 2018 Anmäl dig till kursen 11/12 - 2018