GDPR 3 - Praktiskt dataskyddsarbete

Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. GDPR 3 ger dig vägledning i det praktiska dataskyddsarbetet.

Kursbeskrivning

Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete.

Under kursen diskuteras hur dataskyddsarbetet bör bedrivas och organiseras, hur personuppgiftsansvariga kan förbereda sig för nya skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och hur man kan resonera vid tillämpningen av behandlingsreglerna. Exempel på praktiska frågor som berörs är krav vid användning av personuppgiftsbiträden, dataskyddsombudets roll samt utformning av styrdokument och informationstexter.

Delar av utbildningen bedrivs i dialogform. Båda kursledarna deltar under hela dagen och det finns tillfälle för deltagarna att ställa frågor och att bidra med egna erfarenheter av praktiskt dataskyddsarbete.

Kursen behandlar frågor som är relevanta både i den privata och den offentliga sektorn.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete 
  • Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden
  • Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten?
  • Förberedelser inför nya skyldigheter enligt dataskyddsförordningen 

Föreläsare

Daniel Westman, forskare och lärare i rättsinformatik samt rådgivare i IT-rättsliga frågor. Daniel arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han har varit expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen

Caroline Olstedt Carlström, advokat och partner på Advokatfirman Lindahl. Caroline har mer än 17 års erfarenhet inom internationellt dataskydd och har verkat som juridisk och strategisk rådgivare för företag inom IT, media, telekommunikation, energi, finans och bioteknikbranscherna. Tidigare har hon arbetat som internationell dataskyddschef på Klarna Bank med globalt ansvar för Klarna Groups dataskyddsstrategi

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som redan har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och som vill få vägledning i det praktiska dataskyddsarbetet.

Klicka här för program

Kursprogram

09.00 - 09.30
Registrering, kaffe och smörgås
09.30 - 10.30
Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete
10.30 - 10.45
Kaffe
10.45 -11.45
Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden
11.45 -12.30
Dataskyddsombudet
12.30 - 13.30
Lunch
13.30 - 14.30
Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten?
14.30 - 15.15
Förberedelser inför nya skyldigheter enligt dataskyddsförordningen
15.15 - 15.30
Kaffe
15.30 - 16.15
Hantering av nya krav på transparens, samtycke m.m.
16.15 - 16.30
Övriga frågor
16.30
Avslutning

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.