GDPR 3 - Praktiskt dataskyddsarbete


Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. GDPR 3 ger dig vägledning i det praktiska dataskyddsarbetet.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete.

Under kursen diskuteras hur dataskyddsarbetet bör bedrivas och organiseras, hur personuppgiftsansvariga kan förbereda sig för nya skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och hur man kan resonera vid tillämpningen av behandlingsreglerna. Exempel på praktiska frågor som berörs är krav vid användning av personuppgiftsbiträden, dataskyddsombudets roll samt utformning av styrdokument och informationstexter.

Delar av utbildningen bedrivs i dialogform. Båda kursledarna deltar under hela dagen och det finns tillfälle för deltagarna att ställa frågor och att bidra med egna erfarenheter av praktiskt dataskyddsarbete.

Kursen behandlar frågor som är relevanta både i den privata och den offentliga sektorn.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete 

 • Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden
 • Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten?

 • Förberedelser inför nya skyldigheter enligt dataskyddsförordningen 


 

Föreläsare

Daniel Westman är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han är verksam som fristående rådgivare och som doktorand i rättsinformatik. Han har varit expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.

Advokat Caroline Olstedt Carlström har mer än 17 års erfarenhet inom internationellt dataskydd och har verkat som juridisk och strategisk rådgivare för företag inom IT, media, telekommunikation, energi, finans och bioteknikbranscherna. Under de senaste fem åren har hon arbetat som internationell dataskyddschef på Klarna Bank med globalt ansvar för Klarna Groups dataskyddsstrategi. Idag är hon advokat och partner på Advokatfirman Lindahl i Stockholm, ansvarig för Lindahls datasäkerhetsgrupp

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som redan har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och som vill få vägledning i det praktiska dataskyddsarbetet.


PROGRAM

09.00 - 09.30      Registrering, kaffe och smörgås

09.30 - 10.30     Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete 

 • Vad kräver GDPR?
 • Framgångsfaktorer
 • Relation till ”verksamheten”
 • Organisation
 • Styrdokument

Caroline Olstedt Carlström


10.30 - 10.45        Kaffe

10.45 -11.45         Personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden 

 • Personuppgiftsansvaret – närmare om bedömningen
 • Biträde eller ansvarig?
 • Gemensamt ansvar – något nytt?
 • Biträdesrollen enligt artikel 28 GDPR
 • Personuppgiftsbiträdesavtalet

Daniel Westman 

11.45 -12.30        Dataskyddsombudet 

 • Hur ska rollen förstås?
 • Uppgifter och kvalifikationer
 • När krävs ett dataskyddsombud?
 • Förhållandet till operativ verksamhet
 • Externt eller internt?
 • Framgångsfaktorer

Caroline Olstedt Carlström

12.30 - 13.30      Lunch

13.30 - 14.30      Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten? 

 • Något om de förändrade förutsättningarna för behandling enligt GDPR
 • Vad menas med ”nödvändig för att …”?
 • Praktiska tillvägagångssätt för att påverka tillåtligheten av behandlingen
 • Rättskällor och metod
 • EU-domstolens sätt att resonera?

Daniel Westman 

14.30 - 15.30      Förberedelser inför nya skyldigheter enligt dataskyddsförordningen

 • Hur ska ett register över behandlingen se ut?
 • Förberedelse för incidentrapportering
 • Hur görs en konsekvensbedömning avseende dataskydd?
 • Andra praktiska förberedelser

Caroline Olstedt Carlström


15.15 - 15.30      Kaffe

15.30 - 16.15     Hantering av nya krav på transparens, samtycke m.m. (DW)

 • Hur bör informationstexter utformas?
 • Nya krav på registerutdragen
 • Ny praxis om personuppgiftsbegreppet och rätten till registerutdrag
 • Samtyckeshanteringen i praktiken

Daniel Westman

16.15 - 16.30    Övriga frågor

16.30 Avslutning

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 
 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen